De motie die nu voorligt, gaat al lang niet meer over de windturbines, want dan zou de discussie wat ons betreft kort zijn. De PVV vindt de windmolens in het geheel géén bijdrage leveren aan de duurzame energie en het zal de burgers in Nederland alleen maar op hogere energiekosten jagen. Als we dan als overheid toch geld gaan verspillen, geef het dan liever aan de pensioenfondsen. Zie de brochure Energie akkoord van Prof. Lukkes.

Deze motie heeft een heel ander doel, namelijk het herstellen van het vertrouwen in de politiek en de gedeputeerde.

Het was en is goed de discussie te zoeken met mensen waarmee je ernstig van mening verschilt. Zeker als je je als PVV'er grote zorgen maakt over de ernst van het verschil van mening. Met de moslims over de Islam, toegespitst op de rol van de Jihadisten.
De aanslagen in Parijs en de grote onrust in Brussel werden zowel door de PVV als door de Iman en de voorzitter van de moskee veroordeeld.
De gewelddadigheden en terreur door IS werden eveneens veroordeeld. Het verschil van mening dat ontstond en nog steeds bestaat betreft de rol van de Islam bij deze gebeurtenissen.

De omvang van de ambtelijke organisatie is al jaren een aandachtspunt van de PVV (de PVV streeft naar een kleinere overheid).

In Provinciale Staten is de omvang van de organisatie ieder jaar een aandachtspunt, maar het is moeilijk om grip te krijgen op de omvang. De organisatie heeft een vaste en een flexibele kern, dat is het antwoord op de veranderende omstandigheden. De organisatie heeft zelf bepaald dat er 200 vaste en 100 flexibele medewerkers de juiste balans is.

MOTIE vreemd aan de orde van de dag betreffende de immigrantenstroom tijdens de VERGADERING van Provinciale Staten van 11 november 2015

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 11 november 2015

Constaterende dat,
- De toestroom van immigranten blijft aanhouden en de aantallen eerder toenemen dan afnemen.
- Blijkt dat voor deze immigranten de kans op welvaart een belangrijker criterium is dan veiligheid
- Mede daarom o.a. Nederland een grote aantrekkingskracht blijft uitoefenen voor deze groep.
- Een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de ongebreidelde instroom van immigranten is en er derhalve geen of niet voldoende draagvlak is voor de opvang.

De instromers: Drenthe is een kleine provincie met weinig inwoners. Laat GS heel terughoudend zijn met voorstellen om meer migranten op te nemen. Wij hebben momenteel 4500 asielzoekers, er komen nog 2500 (samen 7000) bij en de verwachting is dat dit aantal zal oplopen tot 8000 aan het einde van 2015.
Als alle provincies 8000 vluchtelingen zouden opnemen, dan zouden er in Nederland al 96.000 asielzoekers zijn, dit nog los van de te verwachten gezinshereniging.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief