De overheid is bij wet verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs. Dit betekent voldoende aanbod en een goede bereikbaarheid van dit openbaar basisonderwijs. De ouders zijn verantwoordelijk voor het aanbod van het bijzonder basisonderwijs (in de vorm van het betrokken schoolbestuur).
De grote zorg is of dit openbaar onderwijs wel in voldoende mate aanwezig is en blijft.

Het is me een genoegen om hier namens de PVV een blik op de toekomst te werpen en een nabeschouwing te geven op de verkiezingsuitslag.
Het opmerkelijkst aan de verkiezingsuitslag is niet dat de twee coalitiepartijen verloren hebben, dat was te verwachten. Het opmerkelijkst is ook niet, dat de PvdA zoveel zetels heeft verloren, maar het bijzondere is dat de PvdA zoveel verloren heeft, dat ze niet meer de grootste partij is.
Daarom ontstaat na 70 jaar de situatie dat de PvdA niet langer het initiatief heeft bij het vormen van een nieuw College van GS.

De vereniging van de Boermarken in Drenthe heeft bij de PVV geklaagd over de grote hoeveelheid milieuregels die aan de Boermarken wordt opgelegd. De Boermarken beheren 2/3e van alle grond in Drenthe, maar hebben het idee dat ze voortdurend overruled worden door de milieu eisen van de Provincie.
De Boermarken maken zich ongerust over de toestand van de weidevogels en de kleine dieren. Twintig jaar geleden waren er veel konijnen, hazen en weidevogels als patrijzen, fazanten, wulpen, scholeksters en grutto's. Nu is het een kale dooie boel, omdat veel van deze dieren gedood worden door vossen en ooievaars. Deze leven in overvloed in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en mogen niet bejaagd worden.

Een democratische samenleving is een gemeenschap als de burgers gemeenschappelijke waarden hebben en zich sterker verbonden voelen met de algemene politieke cultuur dan met de cultuur van de etnische of religieuze groepen waartoe ze behoren. In die opvatting ben je in de eerste plaats Nederlander en vervolgens ben je loyaal aan de etnische of religieuze groep.

De gedeelde cultuur heeft de volgende pijlers:

1. De regering wordt gekozen door het volk en legt aan het volk verantwoording af

2. Wetten zijn mensenwerk, niet het werk van god.

3. Burgers accepteren de uitkomsten van verkiezingen.

4. Er bestaat een verplichting gehoorzaam te zijn aan een wettelijke autoriteit.

5. Het monopolie van geweld berust bij de staat. Je speelt geen eigen rechter, je gebruikt geen geweld voor eigen gelijk.

De politieke cultuur is in Nederland in de afgelopen tientallen jaren aan een enorme erosie onderworpen geweest. Allerlei burgerlijke waarden zijn vanaf eind jaren '60 schijnbaar opgeheven of lijken in hun tegendeel veranderd. Dit onder invloed van het 'Alles moet kunnen' van de popcultuur en de verguizing van al het burgerlijke door toenmalige idolen als Koot en de Bie uitmondend in een 'Weg met ons' houding. De huidige politieke cultuur van Multiculturalisme (die zoals nu algemeen erkend mislukt is en daarom herbenoemd wordt) en Cultuurrelativisme ('alle culturen zijn gelijkwaardig', een stelling waar nu ook aan getwijfeld mag worden) leidt onder de terreur van de Politieke Correctheid tot cultuurverwarring, nihilisme en een sterke en toenemende afkeer van de burger van de politiek. Maar zijn culturen wel alleen maar 'een kwestie van smaak'?

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief