De Algemene Beschouwingen zijn een moment om terug te kijken en hoop uit te spreken voor de toekomst. Al in het Dagblad van het Noorden meldde ik dat ik had gedacht dat een duaal stelsel zou betekenen dat GS het uitvoerende orgaan zou zijn van de gehele Staten en niet een GS van vooral de coalitiepartijen.
Daarbij wil ik niet de personen die in GS zitten diskwalificeren, maar constateren dat de cultuur van het oude systeem heel hardnekkig is en dat het niet eenvoudig is een duaal systeem in te voeren.
Eén tweede opmerking is dat er altijd voor de verkiezingen cadeautjes uitgedeeld worden en dat is ook nu het geval, intensivering van het beleid en gelukkig ruimte voor 10 miljoen extra uitgaven. De bezuinigingen schuiven we nog even voor ons uit, dat zien we later wel in 2016 of 2017, nu komt het slecht uit zo voor de verkiezingen.

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 12 november 2014 ter behandeling van de begroting 2015

Constaterende dat

- er continue door de Provincie Drenthe in de bestuursrapportages en jaarstukken bij de realisatie een flink begrotingsoverschot overblijft
- de opslag op de motorrijtuigenbelasting geheven in de provincie Drenthe tot de hoogste in Nederland behoort


Overwegende dat
- het economisch voor Drenthe en haar burgers beter is dat het Provinciaal geproduceerde begrotingsoverschot door de Drentse burgers besteed kan worden
- het continue jaarlijks verhogen van het percentage van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting met de jaarlijkse inflatie op termijn tot een onhoudbaar hoge opslag zal leiden
- gezien de economische verwachtingen de provincie de lasten voor de burger niet steeds verder dient te verhogen

Het is een bijzondere situatie dat een lid (en mogelijk zelfs meerdere leden) van de Onderzoekscommissie Eurochamp vraagt om opheffing van de geheimhoudingsplicht die hem is opgelegd als lid van deze commissie. Blijkbaar zijn er dingen gezegd, gedaan of juist nagelaten, die bij hem de behoefte hebben opgeroepen om zich te kunnen uitspreken.

Uitgangspunt 1: de provincie gaat besteden wat in de begroting 2014 is aangegeven. Niets versnellen en intensiveren.

Het is goed dat we een gedeputeerde hebben die voor soberheid pleit. Laat hem er op toe zien dat we niet meer in die mate onder besteden als in 2013.
We hebben er alle vertrouwen in dat het deze gedeputeerde lukt om het begrote resultaat ook te behalen. Dus geen resultaat van 2013 toevoegen aan de begroting van 2014. Gewoon zoals afgesproken aan de algemene reserve!

Uitgangspunt 2: het groene geloof zal moeten plaatsmaken voor realisme. De groene gekte heeft nu twee onzinnige natuurproducten opgeleverd. Alles in het geloof dat de natuur te maken is en als de mens zich er mee bemoeit, dat dit dan een betere, mooiere natuur oplevert.

Het is heel bijzonder dat er voor 29 miljoen minder is uitgegeven dan de bedoeling was.
Dit is niet gebeurd omdat de inkomsten een stuk hoger waren dan begroot, maar omdat de lasten een stuk lager waren. Je zou dus kunnen zeggen dat de opgestelde begroting niet een reële afspiegeling was van wat er zou gebeuren en dat is ernstig!

Maar 2013 was een bijzonder jaar vanwege de veranderingen in het natuurbeleid. Toch mag een onderbesteding van deze orde niet een tweede keer voorkomen.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief