Beste Ronald,

Ik wil je namens de PVV fractie in de Statenvergadering bedanken voor jouw inzet voor de PVV. Je bent in een heel moeilijke fase fractievoorzitter geworden van de PVV. Moeilijk omdat het voor ieder van ons nieuw was, maar dat hoort er nu eenmaal bij, nee echt moeilijk was het pas omdat je meermaals geconfronteerd werd met afwijzende reacties. Afwijzende reacties, niet alleen omdat je bij de PVV hoorde, maar ook omdat je fractievoorzitter was van die club.

De PVV is het niet eens met het voorstel om de gedragscode van de provincie te wijzigen en deze te wijzigen opdat alleen leden van GS daaronder vallen en niet de leden van PS.
De imagoschade, die daarmee wordt toegebracht aan de politiek en de provinciale politiek in het bijzonder is groot. De huidige regelgeving is niet dubbelzinnig, maar geeft klip en klaar aan dat de integriteitscode van toepassing is op de leden van GS en PS. Er is geen sprake van een misverstand of omissie, de leden van PS zijn welbewust genoemd als vallend onder deze code, omdat het aanzien van de politiek ook bepaald wordt door de leden van PS.

Alle stukken van de commissies zijn openbaar, dat is het standpunt van de PVV. Er moet niet te snel worden gegrepen naar het middel van geheimhouding, waarbij de stukken en de betrokken personen onder geheimhouding vallen. Zeker als burgers betrokken zijn bij een zaak is het uitermate belangrijk, dat alle zaken in openbaarheid behandeld worden en dat er verantwoording afgelegd kan worden over de genomen beslissingen.

De discussie over de financiƫle instrumenten is overschaduwd door de omvang van het ter beschikking te stellen budget en de grootte van de afzonderlijke deelfondsen. Het lijkt of de vormgeving van het budget en de deelfondsen een minder belangrijk punt is geworden. De Provincie staat op het punt om een nieuwe verbonden partij op te richten.
Een partij die het NOM inhuurt voor het beheer, maar waarbij de enige invloed van de provincie de invloed is, die zij kan uitoefenen als aandeelhouder.
Waarom worden zulke belangrijke instrumenten als het sturen van de economie en het stimuleren van het ondernemerschap uitbesteed?

De PVV heeft als standpunt dat het vliegveld hoort bij de infrastructuur van het Noorden. Het vliegveld is belangrijk voor de economie, de aantrekkelijkheid, en de ontsluiting van het Noorden.

De infrastructuur hoeft volgens de PVV niet winstgevend of kostendekkend te zijn. Laten we accepteren dat het vliegveld voor lange tijd niet kostendekkend zal zijn.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief