De onderzoekscommissie van Provinciale Staten van Drenthe liet recent een onderzoek verrichten naar draagvlak inzake ‘de energietransitie’. Dit onderzoek “Draagvlak en participatie in de energietransitie” is op 7 okt. 2020 in PS behandeld. Hieronder ons commentaar:

Dit onderzoek van LexNova is een instrument om ‘de energietransitie’ te bevorderen, het is een politiek instrument.
DE VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK KAN ALS VOLGT WORDEN GEHERFORMULEERD:
1. Wat kan Provinciale Staten doen om het beleid beter te presenteren (geaccepteerd te krijgen).
2. Hoe kan Provinciale Staten zelf ingezet worden om het beleid beter te verkopen (draagvlak te creëren).
De indruk wordt gewekt dat de Drentse bevolking in grote meerderheid deze energietransitie goed vindt en dat ze die willen steunen. Dat is een manipulatie van de mening van de Drentse bevolking.

De zogenaamde stikstofcrisis leidt ertoe dat we 15 maart te maken krijgen met een verlaging van de maximumsnelheid op de autosnelwegen van 130 naar 100 km per uur.
Een maatregel die alleen in Nederland genomen wordt en die uniek is in de wereld, maar ja Nederland wil toch zo graag voorloper zijn met allerlei milieumaatregelen!
Over de grens met Duitsland mag er onbeperkt hard gereden worden en in België geldt 120 km /uur en in Frankrijk 130. Zelfs als je uitgaat van de bestaande onzinregels over stikstofneerslag dan is het effect minimaal.

De crèches worden voor de keus gesteld: om kinderen op te nemen die niet zijn ingeënt tegen de bekende kinderziektes. De crèches hebben het recht of zouden dit moeten krijgen om kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt.
Ouders van kinderen die zijn ingeënt vertrouwen erop dat hun kinderen daardoor beter/ goed beschermd zijn tegen deze kinderziektes. Ze mogen erop vertrouwen dat de crèche een veilige omgeving is voor hun kind. De aanwezigheid van niet ingeënte kinderen is een gezondheidsrisico voor andere kinderen. De niet-ingeënte kinderen mogen/ moeten naar een crèche waar alleen maar niet-ingeënte kinderen zijn. Dit zal ongetwijfeld meer reistijd vergen en kosten met zich meebrengen, maar dat is dan de consequentie van het niet inenten van de eigen kinderen.

Nico Uppelschoten, Statenlid PVV Drenthe, 9 maart 2020

Het lijkt wel of ouders vergeten zijn, dat zij hun kinderen op de wereld gezet hebben en dat zij verantwoordelijk zijn voor het gedrag en wangedrag van hun kinderen. Als ouders hun handen aftrekken van hun kinderen dan is dat net iets te gemakkelijk.
Ouders zijn aansprakelijk voor de schade, die hun kinderen aanrichten, maar ook voor het wangedrag.

Er is niets nieuws aan de migrantencrisis. Alle migranten zouden vluchtelingen zijn uit Syrië. Bekijk de reclamefilms van Vluchtelingenwerk Nederland, Oxfam-Novib, Save the children en je ziet Afghanen, Indiërs, Pakistani, Afrikanen vooral Marokkanen en Algerijnen die hun kans grijpen om naar Europa te komen om hier hun geluk te zoeken. En je weet: dat zijn geen vluchtelingen maar migranten.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief