Voorzitter,

  Met onze zoon en dochter keek ik onlangs een video van buurman & buurman, getiteld “in actie”. Voor wie het niet weet, buurman & buurman doen samen allerlei klussen, ze komen samen “in actie” voor elk probleem. Daarbij gaat van alles mis, maar dat mag de pret niet drukken, ze blijven optimistisch. Buurman en buurman doet me denken aan het VVD/PvdA kabinet in Den Haag.

Vz, Noord Nederland en dus ook Drenthe merkt niet alleen de gevolgen van de huidige financiële en economische crisis in Nederland, maar inmiddels ook de additionele gevolgen van een beleidloos en krachteloos VVD/PvdA kabinet. Als ik op een afstand kijk naar de maatregelen die vanuit Den Haag op ons af komen dan doet me dit denken aan buurman & buurman. Twee op basis van hun verkiezingsprogramma, verre buren, met een totaal verschillende aanpak, proberen samen een klus te klaren. En zo ontstaat onze Haagse buurman & buurman. Het doel: In actie; Nederland erbovenop helpen, uit de crisis. Maar, daarbij gaat van alles mis. De burger, ook in Drenthe, ervaart dat de stoelpoten, de zekerheden, onder zijn gat worden weggezaagd; minder koopkracht, minder banen, een minder betrouwbare overheid en minder vertrouwen in de toekomst. 
Er gaat van alles mis. Maar, voorzitter, dat mag de pret niet drukken, buurman VVD en buurman PvdA blijven optimistisch.

Vz, Het gevangeniswezen is het nu voorliggende actie punt van buurman VVD & buurman PvdA; ze smelten niet de kazen, maar sluiten wel gevangenissen. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen die werkzaam zijn in deze sector in Noord Nederland. En, een alternatieve baan voor deze mensen ligt, gezien de toch al hoge werkeloosheid in de regio, niet voor het opscheppen. Er wordt bezuinigd op het gevangeniswezen......., maar de werknemer betaalt; geen baan, geen koopkracht, geen zekerheden. Onderwijl wordt een sociaal akkoord gesloten en roept premier Marx Rutte op om toch vooral positief te zijn en in de komende maanden veel geld te gaan uitgeven. En, wordt er aan toegevoegd, doet u dat niet, dan moeten we alsnog bezuinigen, want de 3% norm is heilig volgens het kabinet.
Er gaat van alles mis, maar dat mag de pret niet drukken, buurman VVD en buurman PvdA blijven optimistich.

Vz, Voor de mensen werkzaam in het gevangeniswezen is het mogelijke verlies van hun baan een groot drama wat voorkomen moet worden. Maar vz, dit is niet het enige argument, want gevangenissen zijn immers geen werkgelegenheidsprojecten. Gevangenissen zijn er ook of vooral voor bedoeld om burgers / de maatschappij te beschermen tegen criminelen, die zich ver buiten het toelaatbare van de wet hebben begeven. Detentie van criminelen geeft de burgers een gevoel van bescherming, van veiligheid. Staatsecretaris Teeven stelt voor om een bepaalde categorie gedetineerden niet in de gevangenis te bewaren, maar om ze naar huis te sturen. De crimineel krijgt daardoor meer vrijheden, welliswaar met een electronische enkelband, maar toch, meer vrijheden. Hiermee is de maatschappij niet gediend, dit doet afbreuk aan het gevoel van bescherming en veiligheid. Denkt de staatsecretaris nu echt dat een crimineel zich iets zal aantrekken van een enkelband? Vz, het zal je buurman maar zijn!!

Ook verkorting van de duur van TBS maakt deel uit van de maatregelen van dit kabinet. Alsof een TBS’er eerder uitbehandeld zou zijn als het geld opraakt?!

Het zal u niet verbazen, de PVV fractie in Drenthe vindt dit een slecht voorstel, dit voorstel geeft de burgers een gevoel van minder bescherming, minder veiligheid.
Er gaat van alles mis, maar dat mag de pret niet drukken, buurman VVD en buurman PvdA blijven optimistisch.

Vz, de Partij Voor de Vrijheid is sociaal waar het kan en hard waar het moet. We zijn voor het openhouden van de gevangenissen in Drenthe om criminelen achter slot en grendel te houden en daarnaast en tegelijkertijd de werkgelegenheid voor de betrokkenen te behouden.

Dank u wel.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief