Voorzitter, De Drentse bevolking zit midden in een financiële en economische crisis. En met dit kabinet van VVD en PvdA weten we één ding zeker, we gaan er op deze manier nog lang niet uitkomen. Dit kabinet hangt de oren naar Brussel en vergeet door wie ze zijn gekozen en wiens belang ze moeten dienen; de Nederlandse kiezer. Scheepsladingen Nederlands belasting geld gaan over de grens naar Brussel waar het over heel Europa wordt verdeeld. Hier een gat vullen en daar een bodemloze put.

En, waar nog geen gaten zijn, daar worden ze wel door Brussel gecreëerd met het dicteren van de begrotingsregels. Het gevolg is wederom bezuinigen; 6 miljard voor Nederland.
Maar, vz, hoe wordt die 6 miljard bezuinigd? Gaat de Rijksoverheid zelf bezuinigen en in de kosten schrappen, en hoe raakt dat ons? Welk deel wordt opgebracht door bedrijven, welk deel door de burgers en welk deel door provincies en gemeenten. De plannen van dit kabinet zullen we pas na het zomerreces in augustus/september gaan horen. Dus, we weten nu niet waar we aan toe zijn? Nee, we weten niet waar we aan toe zijn. Wie gaat of gaan de rekening betalen en in welke mate? De burgers en de bedrijven, vechtend om te overleven, willen graag weten waar ze aan toe zijn. Ze willen duidelijkheid. Maar, ook de duidelijkheid van het kabinet in augustus/september over de voornemens zal zich nog niet direct vertalen in een nieuw uitvoerbaar beleid. De oppositie partijen gaan tot op heden niet mee. En, als dat zo blijft, komt er een nieuwe periode van pappen en nathouden, van verloren tijd, van een verdere verdieping van de crisis in Nederland.
Laten we hopen op voortschrijdend inzicht in Den Haag, want de BTW verhoging van 19% naar 21% heeft ook in Drenthe geleid tot minder koopkracht, minder consumptie in Nederland, meer consumptie net over de grens in het buitenland en daardoor vooral tot minder BTW inkomsten voor
Den Haag en daarmee weer een groter tekort. Het resultaat van het beleid is het omgekeerde van de doelstelling. Een van de meest verstandige maatregelen die dit kabinet straks kan nemen, is het terugdraaien van deze BTW maatregel. Sterker, breng de BTW terug naar 18%.
Vz, In de geschetste onzekere context behandelen we nu de voorjaarsnota. We hebben weer een voorjaarsnota. Dat is positief. Het is een hele dunne voorjaarsnota en één met veel onzekerheid. En, vz, wat we hadden gehoopt en verwacht is toch een signaal naar de burger, dat de provincie Drenthe meedenkt en zoekt naar een vorm van lasten verlichting. We hebben dit niet gevonden in de voorjaarsnota, niet in cijfers en niet in voornemens. Tegelijkertijd erkennen we ook dat het heel lastig is met de weinig instrumenten die de provincie daarvoor heeft. Een van de weinige instrumenten die de provincie wel heeft, misschien wel het enige instrument, is de provinciale opslag voor de motorrijtuigenbelasting. De auto en alles wat daarom heen zit is nog steeds een melkkoe voor de overheid. De PVV fractie pleit ervoor om de opcenten zo laag mogelijk te houden. Maar juist in het licht van de bezuinigingen die vanuit Den Haag nog op ons af gaan komen en die grote onzekerheid geven over de toekomstige financiële situatie, houden wij een voorstel van deze strekking nog even aan.
De voorjaarsnota geeft een kader voor de begroting van 2014. Vz, we begrijpen, dat de tijden onzeker zijn en dat de bezuinigingen van augustus / september nog niet bekend zijn en dat het daarom moeilijk is een duidelijk beeld te schetsen naar de toekomst. De voorjaarsnota bevat nog geen verdere voorstellen voor bezuinigingen die moeten leiden tot een financieel evenwicht in de jaren 2015 en volgende. Vz, de PVV fractie wacht de voorstellen van GS graag af. We zullen wel naar een sluitende begroting moeten, scenario 2 en wellicht 3 moet uit de lade en nader worden besproken, ingevuld en vastgesteld. Daarop vooruit lopend; de tijd van de kaasschaaf methode is voorbij, er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden om de begroting sluitend te maken. De prioriteit moet zijn werkgelegenheid, werkgelegenheid en werkgelegenheid. Tegelijkertijd zal landelijk meer gepleit moeten worden voor meer financiële armslag, meer
koopkracht voor burgers. Daarnaast zullen we ook het MKB moeten helpen. Maar, we hoeven een ondernemer niet te helpen te ondernemen, dat kunnen ondernemers zelf wel. Ondernemers worden beperkt in hun armslag door regel- en administratiedruk. Laten we kijken waar we die druk weg kunnen nemen, door overbodige regels en administratie te schrappen, zodat een ondernemer weer meer kan gaan ondernemen. De wal keert inmiddels het schip, waar voorheen de subsidiekraan werd open gedraaid om her en der aan de knoppen te draaien, wordt inmiddels steeds meer en meer gekozen voor een model van faciliteren en het leggen van verbanden, het in contact brengen van betrokken partijen. Dat is een goede lijn die op steun kan rekenen van de PVV Fractie.
Vz, Tijden veranderen. In de aanloop naar de vorige Statenverkiezingen hield de Partij Voor de Vrijheid tijdens het VNO-NCW debat een pleidooi voor behoud van werkgelegenheid voor gewone Nederlanders. Dit stuitte op forse tegenwind van de andere partijen, hoe durft de PVV?! Zelfs de Poolse bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog werden erbij gehaald om maar aan te tonen hoe de PVV ernaast zit. Vz, wat schetste vorige week mijn verbazing; de heer Beerda van de Partij van de Arbeid stelde een vraag over de invulling van de werkgelegenheid door niet-Drenten bij aanbesteedde infrastructuurprojecten. Vz, de heer Beerda had Brabanders gesignaleerd! "Dat kan toch niet, waarom geen Drentse bedrijven en Drentse werknemers?"; zo vroeg hij zich af. Voorzitter, met een knipoog; Hoe durft de PvdA?!
Maar, vz, het signaal is belangrijk en wel degelijk duidelijk; Nederlandse werkgelegenheid zou in eerste instantie door Nederlandse werknemers moeten worden ingevuld. Werknemers die in Nederland consumeren en belasting betalen. Werknemers/gezinnen die daarmee de motor van de Nederlandse economie vormen. Het is goed te vernemen dat ook de PvdA in Drenthe langzaamaan PVV standpunten gaat volgen. Dat geeft hoop voor de toekomst!
Vz, Vorige week werd de Statenleden een blik gegund op de Staat van Drenthe; feiten en cijfers. Een prachtig webbased monitoring instrument, dat niet alleen op verschillende lagen inzicht geeft in cijfers en trends, maar ook middels de bekende stoplicht kleuren aangeeft hoe Drenthe op weg is met het beleid. De PVV fractie wil het college meegeven voorzichtig te zijn met het toekennen van kleuren. Want laten we nog eens teruggaan naar het gebiedsvisie debat van vorige week over de zoekgebieden voor de windmolens. Vz, de monitor kleurt groen; de gebiedsvisie is aangenomen; het college is tevreden, het zoekgebied wordt volgezet met windturbines! Groen voor het college, maar bloedrood voor de bewoners in het zoekgebied en bloedrood voor de PVV.
Vz, de monitor kleurt oranje: er is kennelijk nog onvoldoende draagvlak voor het beleid om het zoekgebied vol te zetten met windturbines. Maar, de gedeputeerde gaat nogmaals in gesprek, neemt in het kielzog D66 mee als mediator, drinkt een kopje thee, zorgt dat de tegenwind gaat liggen en de windturbines komen er alsnog. Voor het college gaat de monitor van oranje naar mogelijk groen, voor Drenthe en de PVV hartstikke Rood.
Vz, de monitor kleurt rood: steeds meer feiten en rapporten verschijnen over windturbines met de gevolgen voor omwonenden met betrekking tot de gezondheid, laag frequente geluiden, het afbreken van de mooie Drentse leefomgeving, de horizon vervuiling en het verbrassen van miljoenen aan belastinggeld middels windsubsidies. Voor het college gaat de monitor op rood voorzitter, maar voor de PVV en voor de Drenten in het zoekgebied hartstikke Groen!
Vz, de monitoring website kan op nog een manier worden ingezet. Met behulp van een stemmodule kan functionaliteit voor een volksraadpleging worden toegevoegd, daarmee kan een referendum worden gehouden, de PVV fractie is hier voorstander van. Met behulp van DigiD en een wellicht een extra toegestuurde sleutel kunnen burgers aangeven wat ze willen. Een goed middel als het gaat om voor de burger belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de gebiedsvisie, de EHS, zoals bijvoorbeeld een keuze wel/geen Noordelijk landsdeel, de herbenoeming of het kiezen van een burgemeester, enzovoort. Dan is de kiezer zelf aan het woord en wordt hij ook werkelijk gehoord. Zoals vorige week al bleek, de mensen in het zoekgebied voelen zich met betrekking tot de gebiedsvisie in de steek gelaten, in de kou gezet. Zij hebben niet gekozen voor de windturbines in hun leefomgeving. De keuze voor de gebiedsvisie en daarmee de windturbines is door de politiek gedaan, over de hoofden van de burger. Misschien zou de Drentse horizon dan verschoont blijven van windturbines, het zou zo maar kunnen. Is het college bereid om de functionaliteit van de volksraadpleging mee te nemen in deze webbased monitor?
Vz, Het wordt voor Nederland en dus ook voor Drenthe een spannend jaar. Belangrijke aspecten daarbij zijn focus op werkgelegenheid en koopkracht voor de burger als sleutel voor economisch herstel. Belastinggeld verslindende projecten zoals de EHS en windturbine parken zullen niet helpen aan het herstel van de economie en het blijft de insteek van de PVV fractie om dit soort projecten on hold te zetten of te stoppen, zodat daarmee geld vrijgemaakt kan worden voor werk, werk, werk.
Dank u wel voorzitter.

Spreektekst Ronald Beimers bij de behandeling van de Voorjaarsnota 3 Juli 2013.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief