Het draagvlakonderzoek dat door het bureau EnneĆ¼s werd uitgevoerd om te peilen hoe de bevolking van de gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn en Stadskanaal dacht over de komst van het windpark "De Drentse Monden en Oostermoer" leverde een overtuigend resultaat op en een bevestiging van wat voor iedereen, die het werkelijk weten wilde, al lang bekend was.

Liefst 82,1 % van de direct omwonenden (van het gebied waar het windpark mogelijk komt) en meer dan driekwart van de ondervraagden (77,2%) gaf aan sterk tegen de komst van het park te zijn.

Read More

De PVV is tegen windmolens in Drenthe. Waarom?

Onder invloed van een lobby voor duurzame- en CO2 vrije energie werd op Europees niveau de afspraak gemaakt dat in 2020 14% van de te gebruiken energie "groen" zou moeten zijn.
Zoals zo vaak holde daarmee de politiek achter de fanatieke milieugroeperingen aan en werden (voor de zoveelste keer) besluiten genomen die een heel andere impact hadden.
Uit angst om niet politiekcorrect te zijn en bij gebrek aan onafhankelijke informatie moest en zou Europa en dus ook Nederland volgestouwd worden met windturbines.

Read More