Gele hesjes in Frankrijk, België, Duitsland, Nederland. ‘Fakenieuws bestrijden’ zou nodig zijn en wordt internationaal als gróót probleem gezien, al zien verschillende groepen de berichten vaak in tegenovergestelde categorieën. Het vertrouwen in bestuur en politiek is afnemend. Het wantrouwen neemt toe. Dat beloofd wat! Wat de meeste mensen n.l. nog niet weten is wat er op ze afkomt! De hele economie komt op de kop te staan met een vétte rekening voor de burgers! (Door de zgn. Energietransitie, het verbannen van fossiele brandstoffen waar de economie nu op draait).

Read More

De PVV-fractie in Drenthe wilde d.m.v. onderstaand amendement bij de wijziging van de statuten van de provinciale Drentse Energie Organisatie (DEO) windenergie als mogelijk investeringstype onmogelijk maken. Dat is afgewezen door alle andere partijen in de Drentse Staten

Read More

De PVV-fractie is het eens met de aangegeven richtingsverandering in dit Koersdocument Revisie Omgevingsvisie. In het kort: ‘Ja mits’ als sturend principe in plaats van ‘Nee tenzij’ en meer ruimte voor economische ontwikkelingen i.p.v. een steeds uitbreidende natuur hier. Dus in grote lijnen akkoord.

Read More