Als je op de kaart kijkt is en blijft het duidelijk dat het gebied Assen-Groningen belang heeft bij samenwerking, overleg en gezamenlijke aanpak maar op een of andere manier blijkt toch weer dat het creĆ«ren van een extra bestuurlijk lichaam lang niet altijd het gewenste resultaat heeft!

Read More

Inbreng Commissie OGB 12-juni-2013 i.z. pt. "9e Wijzigings Tranche POV" ofwel de EHS-herziening.

De PVV-fractie heeft kennis van genomen dit stuk en naar aanleiding ervan Technische vragen gesteld (die voorafgaand schriftelijk zijn beantwoord).

Read More