De situatie is nu dus zo dat de provincie heeft aangekondigd dat de vergunningverlening in het kader van het Groenmanifest wordt stopgezet en dat alle onder dit regime verleende vergunningen waartegen bezwaar is aangetekend opgeschort zijn, alleen die laatste categorie betreft al 50 vergunningen (cat. D in de tabellen). Er wordt nu terug gevallen op de Natuurbeschermingswet. Vraag aan GS: er zijn nogal wat versies van deze wet geweest in de afgelopen jaren. Dat geeft weer allerlei onzekerheden voor de betrokken bedrijven. Hoe wordt b.v. het jaartal van de betrokken wet dat van toepassing is in individuele gevallen bepaald? 
Voorts, voorzitter, willen wij er op wijzen dat we laatst de Landbouwvisie behandeld hebben waarin gestreefd zou worden naar een bloeiend agrarisch bedrijfsleven en waarop Gedeputeerde Munniksma terecht geweldig trots is. Maar hoe verhoud zich de hier voorliggende aankondiging met dat streven? Zeer vragenswaardig voorzitter !!!! De PVV-fractie is dan ook benieuwd of en wat geantwoord wordt.

Read More

We lezen in eerste instantie in de voorgelegde Landbouwvisie (De wegwizer voor de Landbouw van de Prov.Drenthe) een groot aantal zaken waarmee je het niet oneens kunt zijn en we horen in het voorwoord van de gedeputeerde dat hij trots is op de prestaties van de Nederlandse Landbouw. Die is qua export de 2e qua grootte in de wereld en daar mogen we .. Nee daar moeten we, vinden wij ook, echt trots op zijn gezien de omvang van ons kleine landje.
Verder lezend voorzitter, begrijpen we al snel dat we dit stuk bedoeld is als de Wortel van het beleid uit de beeldspraak van 'sturen met Wortel en Stok'. We begrijpen ook al snel dat deze wortel alleen bedoeld is voor de grondgebonden landbouw in Drenthe.

Read More

In de commissie omgevingsbeleid van 11 juni is duidelijk gemaakt waarom de PVV-fractie zeer kritisch staat t.o.v. deze Actualisatie, al wil ik niet onvermeld laten (dat heb ik toen ook niet gedaan) dat wij vinden dat er ook hele goede dingen in staan zoals beperken.van de regelgeving, een perspectief van een bruisend Drenthe, bedrijvigheid als kernwaarde, etc.!
Neem nu het laatste: we zijn blij dat 'Bedrijvigheid als kernwaarde' opgenomen is, daar staan wij achter, dat is ook nieuw maar dat heeft de geest van deze visie helaas niet veranderd. De visie blijft vol en bol van natuur en verdere expansie van de natuur. Maar hoe Drenthe daarmee bruisend gaat worden is ons niet duidelijk, niet binnen een groene context en binnen het groene geloof. Wij vinden dat ongeloofwaardig en onrealistisch.

Read More