Voorzitter. Laat ik positief beginnen : in deze Actualisatie Omgevingsvisie staan zaken waar wij achter staan b.v. over het beperken van regelgeving, een perspectief van een bruisend Drenthe, bedrijvigheid als kernwaarde etc. Jammer genoeg wordt daar weinig inhoud aan gegeven.

Neem het toevoegen van de kernwaarde bedrijvigheid aan de kernkwaliteiten van de oorspronkelijke nota: dat doet je verwachten dat er een nieuwe geest door die nota waart.
Voorzitter! Niets van dat alles, het blijft een nota die bol staat van de natuur en het bevorderen van de natuur.
Hoe Drenthe daarmee bruisend gaat worden is ons helaas niet duidelijk.

Read More

Het is op zich goed dat er een kader geformuleerd wordt voor de subsidietoekenning voor Regionale en Innovatieve Projecten door de RGA (samenwerkingsverband Regio Groningen Assen).
Daar staan we achter. Niet achter subsidies als zodanig natuurlijk maar als die er toch moeten komen dan liefst wel op een zo duidelijk mogelijke en ingekaderde wijze. Je kunt je natuurlijk afvragen of de regio met de subsidies geregeld vanuit het voorgestelde kader nu opgestuwd gaat worden tot grotere hoogte.

Read More

Hoofddoel van de Beekdalenvisie is zoveel mogelijk water bovenstrooms vastleggen; noodzakelijk vanwege de klimaatverandering waardoor grote wateroverlast zou ontstaan etc.
Voorzitter: allereerst: de PVV gelooft niet in de Menselijke Klimaatopwarmingshypothese die het uitgangspunt is in dit stuk.

Read More

PVVstemmers bedankt

BertV-2013 k

banner-talent