Onderbouwing agendapunt
Betreft agendering van: Brief van Actiecomite Genóch=Genóch Frl. van d.d. 17 juli 2018

Geagendeerd door
PVV

Vergadering
Statencommissie OGB

Read More

In de reactie van GS op het Wolvenplan-IPO (Inter Provinciaal Overleg) en de brief van de Ver. Drentse Schapen en Geitenhouders de vraag: de in de brief gebruikte term ‘territoriale wolven’ daar schrikken wij nogal van: is het de bedoeling van GS om toe te staan dat een of meerdere roedels wolven zich gaan vestigen in Drenthe?

Read More

Bij het bezoek aan de inloopmiddag en avond op 20 mei j.l. te Klijndijk bleek dat er naar aanleiding van de geprojecteerde presentatie en het getoonde materiaal nogal wat onrust bij een deel van de inwoners van onder meer Klijndijk en t'Haantje ontstond over 'of de vergelijking die binnenkort gemaakt zal worden tussen de eventuele aansluiting Klijndijk en de eventuele aansluiting Emmen-Noord/Oodoornerweg wel realistisch en eerlijk zal plaatsvinden'.

Read More