De vereniging van de Boermarken in Drenthe heeft bij de PVV geklaagd over de grote hoeveelheid milieuregels die aan de Boermarken wordt opgelegd. De Boermarken beheren 2/3e van alle grond in Drenthe, maar hebben het idee dat ze voortdurend overruled worden door de milieu eisen van de Provincie.
De Boermarken maken zich ongerust over de toestand van de weidevogels en de kleine dieren. Twintig jaar geleden waren er veel konijnen, hazen en weidevogels als patrijzen, fazanten, wulpen, scholeksters en grutto's. Nu is het een kale dooie boel, omdat veel van deze dieren gedood worden door vossen en ooievaars. Deze leven in overvloed in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en mogen niet bejaagd worden.

Read More

Het was en is goed de discussie te zoeken met mensen waarmee je ernstig van mening verschilt. Zeker als je je als PVV'er grote zorgen maakt over de ernst van het verschil van mening. Met de moslims over de Islam, toegespitst op de rol van de Jihadisten.
De aanslagen in Parijs en de grote onrust in Brussel werden zowel door de PVV als door de Iman en de voorzitter van de moskee veroordeeld.
De gewelddadigheden en terreur door IS werden eveneens veroordeeld. Het verschil van mening dat ontstond en nog steeds bestaat betreft de rol van de Islam bij deze gebeurtenissen.

Read More

De staat als beschermer van het volk is doorgeschoten. Mensen zijn te weinig verantwoordelijk voor eigen leven en welzijn. Daarom moet de betutteling met subsidies stoppen en moet de rol van de provincie als subsidieverstrekker drastisch beperkt. Te veel organisaties en hun medewerkers kunnen alleen maar bestaan dankzij de gulle rol van de overheid (in dit geval de provincie). De milieuzorg moet tot normale proporties worden teruggebracht. Dat betekent dat het ontwikkelen van de natuur moet worden gestopt.

Read More

Reactie op het antwoord van de Commissaris van de Koning (J. Tichelaar) dat hij alleen maar voor het SWOI (Waterprojecten Oost-Indonesië) op inspectiereis geweest is in Indonesië en niet voor de WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe).

Read More

Alle stukken van de commissies zijn openbaar, dat is het standpunt van de PVV. Er moet niet te snel worden gegrepen naar het middel van geheimhouding, waarbij de stukken en de betrokken personen onder geheimhouding vallen. Zeker als burgers betrokken zijn bij een zaak is het uitermate belangrijk, dat alle zaken in openbaarheid behandeld worden en dat er verantwoording afgelegd kan worden over de genomen beslissingen.

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent