De vereniging van de Boermarken in Drenthe heeft bij de PVV geklaagd over de grote hoeveelheid milieuregels die aan de Boermarken wordt opgelegd. De Boermarken beheren 2/3e van alle grond in Drenthe, maar hebben het idee dat ze voortdurend overruled worden door de milieu eisen van de Provincie.
De Boermarken maken zich ongerust over de toestand van de weidevogels en de kleine dieren. Twintig jaar geleden waren er veel konijnen, hazen en weidevogels als patrijzen, fazanten, wulpen, scholeksters en grutto's. Nu is het een kale dooie boel, omdat veel van deze dieren gedood worden door vossen en ooievaars. Deze leven in overvloed in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en mogen niet bejaagd worden.

Read More

Het College blijft in de energietransitie onhaalbare doelen nastreven. Dat mag als mensen in sprookjes geloven, maar het wordt gevaarlijk als sprookjes worden verward met onhaalbare doelen. In 2030 zal er 49 % van de energie hernieuwbaar moeten zijn en in 2050 100%.
Dat betekent dat in Drenthe in 2050 alle energie zelf opgewekt zal worden. Het totale verbruik van huizen, alle vervoer en alle bedrijven zal energieneutraal moeten zijn. Het formuleren van doelen als idealen is mooi, maar

Read More

Het was en is goed de discussie te zoeken met mensen waarmee je ernstig van mening verschilt. Zeker als je je als PVV'er grote zorgen maakt over de ernst van het verschil van mening. Met de moslims over de Islam, toegespitst op de rol van de Jihadisten.
De aanslagen in Parijs en de grote onrust in Brussel werden zowel door de PVV als door de Iman en de voorzitter van de moskee veroordeeld.
De gewelddadigheden en terreur door IS werden eveneens veroordeeld. Het verschil van mening dat ontstond en nog steeds bestaat betreft de rol van de Islam bij deze gebeurtenissen.

Read More

Plots zijn we geconfronteerd met een probleem dat niemand in het dagelijks leven ervaart en dus ook niet verwachtte. Uit het niets is de uitspraak van de Raad van State gekomen dat de overheid zich moet houden aan haar eigen afspraken van het stikstofbeleid.
Dit betreft de afspraken over de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan in Natura2000-gebieden. De rekenmethode die de overheid hanteerde leidde volgens de Raad van State niet tot het handhaven van de vastgestelde normen, de Kritische Depositie Waarden (KDW) De Natura2000-gebieden worden niet beschermd en natuurherstel dat nodig is volgens de Raad van State blijft uit.

Read More

Reactie op het antwoord van de Commissaris van de Koning (J. Tichelaar) dat hij alleen maar voor het SWOI (Waterprojecten Oost-Indonesië) op inspectiereis geweest is in Indonesië en niet voor de WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe).

Read More