De discussie over de financiële instrumenten is overschaduwd door de omvang van het ter beschikking te stellen budget en de grootte van de afzonderlijke deelfondsen. Het lijkt of de vormgeving van het budget en de deelfondsen een minder belangrijk punt is geworden. De Provincie staat op het punt om een nieuwe verbonden partij op te richten.
Een partij die het NOM inhuurt voor het beheer, maar waarbij de enige invloed van de provincie de invloed is, die zij kan uitoefenen als aandeelhouder.
Waarom worden zulke belangrijke instrumenten als het sturen van de economie en het stimuleren van het ondernemerschap uitbesteed?

Read More

Vrijheid wordt altijd geassocieerd met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam vrijheid weer terug. Oorlog en vrijheid lijken steeds aan elkaar gekoppeld als water en vuur, als twee tegenpolen, als twee grootheden die niet los van elkaar kunnen bestaan. Het verlies van vrijheid wordt daardoor ook gekoppeld met het begin van een oorlog. Die oorlog wordt dan nog steeds gezien als een traditionele oorlog met soldaten die een land binnenvallen en bezetten. Het kan ook nog dat een land zo machtig wordt, dat een ander land zich schikt en doet wat het grotere land wenst en een bezetting van dat kleinere land is dan helemaal niet meer nodig.
De vrijheid kun je echter ook verliezen zonder een bezettingsmacht.

Read More