De staat als beschermer van het volk is doorgeschoten. Mensen zijn te weinig verantwoordelijk voor eigen leven en welzijn. Daarom moet de betutteling met subsidies stoppen en moet de rol van de provincie als subsidieverstrekker drastisch beperkt. Te veel organisaties en hun medewerkers kunnen alleen maar bestaan dankzij de gulle rol van de overheid (in dit geval de provincie). De milieuzorg moet tot normale proporties worden teruggebracht. Dat betekent dat het ontwikkelen van de natuur moet worden gestopt.

Read More

Alle stukken van de commissies zijn openbaar, dat is het standpunt van de PVV. Er moet niet te snel worden gegrepen naar het middel van geheimhouding, waarbij de stukken en de betrokken personen onder geheimhouding vallen. Zeker als burgers betrokken zijn bij een zaak is het uitermate belangrijk, dat alle zaken in openbaarheid behandeld worden en dat er verantwoording afgelegd kan worden over de genomen beslissingen.

Read More

Een democratische samenleving is een gemeenschap als de burgers gemeenschappelijke waarden hebben en zich sterker verbonden voelen met de algemene politieke cultuur dan met de cultuur van de etnische of religieuze groepen waartoe ze behoren. In die opvatting ben je in de eerste plaats Nederlander en vervolgens ben je loyaal aan de etnische of religieuze groep.

De gedeelde cultuur heeft de volgende pijlers:

1. De regering wordt gekozen door het volk en legt aan het volk verantwoording af

2. Wetten zijn mensenwerk, niet het werk van god.

3. Burgers accepteren de uitkomsten van verkiezingen.

4. Er bestaat een verplichting gehoorzaam te zijn aan een wettelijke autoriteit.

5. Het monopolie van geweld berust bij de staat. Je speelt geen eigen rechter, je gebruikt geen geweld voor eigen gelijk.

Read More

De politieke cultuur is in Nederland in de afgelopen tientallen jaren aan een enorme erosie onderworpen geweest. Allerlei burgerlijke waarden zijn vanaf eind jaren '60 schijnbaar opgeheven of lijken in hun tegendeel veranderd. Dit onder invloed van het 'Alles moet kunnen' van de popcultuur en de verguizing van al het burgerlijke door toenmalige idolen als Koot en de Bie uitmondend in een 'Weg met ons' houding. De huidige politieke cultuur van Multiculturalisme (die zoals nu algemeen erkend mislukt is en daarom herbenoemd wordt) en Cultuurrelativisme ('alle culturen zijn gelijkwaardig', een stelling waar nu ook aan getwijfeld mag worden) leidt onder de terreur van de Politieke Correctheid tot cultuurverwarring, nihilisme en een sterke en toenemende afkeer van de burger van de politiek. Maar zijn culturen wel alleen maar 'een kwestie van smaak'?

Read More

De discussie over de financiƫle instrumenten is overschaduwd door de omvang van het ter beschikking te stellen budget en de grootte van de afzonderlijke deelfondsen. Het lijkt of de vormgeving van het budget en de deelfondsen een minder belangrijk punt is geworden. De Provincie staat op het punt om een nieuwe verbonden partij op te richten.
Een partij die het NOM inhuurt voor het beheer, maar waarbij de enige invloed van de provincie de invloed is, die zij kan uitoefenen als aandeelhouder.
Waarom worden zulke belangrijke instrumenten als het sturen van de economie en het stimuleren van het ondernemerschap uitbesteed?

Read More

More Articles...

  1. Vrijheid onbedreigd?

PVVstemmers bedankt

banner-talent