MOTIE 'Reserve Vitaal Platteland' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter
behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
De reserve Vitaal Platteland bedoeld is om de vitaliteit voor de bewoners van het platteland
te vergroten

Read More

MOTIE 'Beperking tekorten' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
 Het gezien de onzekere financiële situatie onverstandig is om nieuwe tekorten te
creëren
 Tekorten binnen een programma moeten worden opgevangen binnen dat programma

Read More

Motie PVV 13-11-2013: Jaar in jaar uit worden door de provincie Drenthe de z.g.n. 'Opcenten' verhoogd door het percentage inflatie-indexatie bij te tellen; die opcenten vormen een percentage dat over de afrekening Motorrijtuigenbelasting bijgeteld wordt. De Drentse opcenten zijn inmiddels al opgelopen tot 88,3%

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent