De omvang van de ambtelijke organisatie is al jaren een aandachtspunt van de PVV (de PVV streeft naar een kleinere overheid).

In Provinciale Staten is de omvang van de organisatie ieder jaar een aandachtspunt, maar het is moeilijk om grip te krijgen op de omvang. De organisatie heeft een vaste en een flexibele kern, dat is het antwoord op de veranderende omstandigheden. De organisatie heeft zelf bepaald dat er 200 vaste en 100 flexibele medewerkers de juiste balans is.

Read More

De instromers: Drenthe is een kleine provincie met weinig inwoners. Laat GS heel terughoudend zijn met voorstellen om meer migranten op te nemen. Wij hebben momenteel 4500 asielzoekers, er komen nog 2500 (samen 7000) bij en de verwachting is dat dit aantal zal oplopen tot 8000 aan het einde van 2015.
Als alle provincies 8000 vluchtelingen zouden opnemen, dan zouden er in Nederland al 96.000 asielzoekers zijn, dit nog los van de te verwachten gezinshereniging.

Read More

De overheid is bij wet verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs. Dit betekent voldoende aanbod en een goede bereikbaarheid van dit openbaar basisonderwijs. De ouders zijn verantwoordelijk voor het aanbod van het bijzonder basisonderwijs (in de vorm van het betrokken schoolbestuur).
De grote zorg is of dit openbaar onderwijs wel in voldoende mate aanwezig is en blijft.

Read More