Het is me een genoegen om hier namens de PVV een blik op de toekomst te werpen en een nabeschouwing te geven op de verkiezingsuitslag.
Het opmerkelijkst aan de verkiezingsuitslag is niet dat de twee coalitiepartijen verloren hebben, dat was te verwachten. Het opmerkelijkst is ook niet, dat de PvdA zoveel zetels heeft verloren, maar het bijzondere is dat de PvdA zoveel verloren heeft, dat ze niet meer de grootste partij is.
Daarom ontstaat na 70 jaar de situatie dat de PvdA niet langer het initiatief heeft bij het vormen van een nieuw College van GS.

Read More

De Algemene Beschouwingen zijn een moment om terug te kijken en hoop uit te spreken voor de toekomst. Al in het Dagblad van het Noorden meldde ik dat ik had gedacht dat een duaal stelsel zou betekenen dat GS het uitvoerende orgaan zou zijn van de gehele Staten en niet een GS van vooral de coalitiepartijen.
Daarbij wil ik niet de personen die in GS zitten diskwalificeren, maar constateren dat de cultuur van het oude systeem heel hardnekkig is en dat het niet eenvoudig is een duaal systeem in te voeren.
Eén tweede opmerking is dat er altijd voor de verkiezingen cadeautjes uitgedeeld worden en dat is ook nu het geval, intensivering van het beleid en gelukkig ruimte voor 10 miljoen extra uitgaven. De bezuinigingen schuiven we nog even voor ons uit, dat zien we later wel in 2016 of 2017, nu komt het slecht uit zo voor de verkiezingen.

Read More

Het is een bijzondere situatie dat een lid (en mogelijk zelfs meerdere leden) van de Onderzoekscommissie Eurochamp vraagt om opheffing van de geheimhoudingsplicht die hem is opgelegd als lid van deze commissie. Blijkbaar zijn er dingen gezegd, gedaan of juist nagelaten, die bij hem de behoefte hebben opgeroepen om zich te kunnen uitspreken.

Read More