Beste Ronald,

Ik wil je namens de PVV fractie in de Statenvergadering bedanken voor jouw inzet voor de PVV. Je bent in een heel moeilijke fase fractievoorzitter geworden van de PVV. Moeilijk omdat het voor ieder van ons nieuw was, maar dat hoort er nu eenmaal bij, nee echt moeilijk was het pas omdat je meermaals geconfronteerd werd met afwijzende reacties. Afwijzende reacties, niet alleen omdat je bij de PVV hoorde, maar ook omdat je fractievoorzitter was van die club.

Read More

De PVV heeft als standpunt dat het vliegveld hoort bij de infrastructuur van het Noorden. Het vliegveld is belangrijk voor de economie, de aantrekkelijkheid, en de ontsluiting van het Noorden.

De infrastructuur hoeft volgens de PVV niet winstgevend of kostendekkend te zijn. Laten we accepteren dat het vliegveld voor lange tijd niet kostendekkend zal zijn.

Read More

De rapportage van het risicomanagement ( wat betreft beleid en financiĆ«n) van twee grote projecten heeft iets opmerkelijk duidelijk gemaakt: er is een groot verschil tussen het project VIEP (Versnelde Inrichting Eelder en Peizer Diep) en de verbouw van het Drents museum

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent