Uitgangspunt 1: de provincie gaat besteden wat in de begroting 2014 is aangegeven. Niets versnellen en intensiveren.

Het is goed dat we een gedeputeerde hebben die voor soberheid pleit. Laat hem er op toe zien dat we niet meer in die mate onder besteden als in 2013.
We hebben er alle vertrouwen in dat het deze gedeputeerde lukt om het begrote resultaat ook te behalen. Dus geen resultaat van 2013 toevoegen aan de begroting van 2014. Gewoon zoals afgesproken aan de algemene reserve!

Uitgangspunt 2: het groene geloof zal moeten plaatsmaken voor realisme. De groene gekte heeft nu twee onzinnige natuurproducten opgeleverd. Alles in het geloof dat de natuur te maken is en als de mens zich er mee bemoeit, dat dit dan een betere, mooiere natuur oplevert.

Read More

Het is heel bijzonder dat er voor 29 miljoen minder is uitgegeven dan de bedoeling was.
Dit is niet gebeurd omdat de inkomsten een stuk hoger waren dan begroot, maar omdat de lasten een stuk lager waren. Je zou dus kunnen zeggen dat de opgestelde begroting niet een reƫle afspiegeling was van wat er zou gebeuren en dat is ernstig!

Maar 2013 was een bijzonder jaar vanwege de veranderingen in het natuurbeleid. Toch mag een onderbesteding van deze orde niet een tweede keer voorkomen.

Read More

Beste Ronald,

Ik wil je namens de PVV fractie in de Statenvergadering bedanken voor jouw inzet voor de PVV. Je bent in een heel moeilijke fase fractievoorzitter geworden van de PVV. Moeilijk omdat het voor ieder van ons nieuw was, maar dat hoort er nu eenmaal bij, nee echt moeilijk was het pas omdat je meermaals geconfronteerd werd met afwijzende reacties. Afwijzende reacties, niet alleen omdat je bij de PVV hoorde, maar ook omdat je fractievoorzitter was van die club.

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent