De PVV heeft als standpunt dat het vliegveld hoort bij de infrastructuur van het Noorden. Het vliegveld is belangrijk voor de economie, de aantrekkelijkheid, en de ontsluiting van het Noorden.

De infrastructuur hoeft volgens de PVV niet winstgevend of kostendekkend te zijn. Laten we accepteren dat het vliegveld voor lange tijd niet kostendekkend zal zijn.

Read More

De rapportage van het risicomanagement ( wat betreft beleid en financiën) van twee grote projecten heeft iets opmerkelijk duidelijk gemaakt: er is een groot verschil tussen het project VIEP (Versnelde Inrichting Eelder en Peizer Diep) en de verbouw van het Drents museum

Read More

Het is een bijzondere situatie waarin we de algemene beschouwing houden. Een situatie die vooral gekenmerkt wordt door onzekerheid, maar waarin we ook staan in een omslag in het denken.
De onzekerheid betreft de slechte financiële situatie, maar nog meer de informatie over deze financiële situatie. Deze onzekerheid geeft trouwens heel scherp aan, dat de Provincie volstrekt afhankelijk is van de Rijksoverheid en maar heel beperkt eigen beleid kan voeren.

Read More