De laatste begroting van het huidige college van GS maakt duidelijk wat dit College de afgelopen jaren gepresteerd heeft en wat het gekost heeft.

Het eerste dat opvalt, is dat het meerjarenperspectief somber is. De komende jaren worden afgesloten zonder enig overschot.

Read More

De omgevingsvisie geeft aan hoe de provincie de komende jaren met de omgeving (natuur, landbouw, stedelijke gebieden, landschap) wil omgaan.

De PVV wil dat er dingen mogelijk worden gemaakt, natuurlijk horen daar voorwaarden bij om de ontwikkeling te sturen, niet directief door voor te schrijven wat moet gebeuren, maar volgend en beschermend om bepaalde gebieden te beschermen en bepaalde ontwikkelingen te verhinderen.

Read More

1.
De PVV is heel tevreden dat het mogelijk lijkt om een deel van een natuurgebied met verzuring-gevoelige toch weer eens aangepast kon worden aan een agrarische bestemming van aangrenzende percelen. Het is goed dat een stadsboerderij in Emmen zo de gelegenheid krijgt om weiland weer in te zetten ten behoeve van de exploitatie van deze stadsboerderij.

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent