De EHS blijft uitnodigen om een betoog af te steken en om over de principes van de EHS te praten, zeker als je hier de stukken weer leest, lijkt het meer een sprookje dan werkelijkheid, het is meer een geloof geworden.

Read More

Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de aangekondigde prijsverhoging van de watertarieven in Drenthe door de WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe). Ingediend op 27 november 2012.

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent