Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de aangekondigde prijsverhoging van de watertarieven in Drenthe door de WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe). Ingediend op 27 november 2012.

Read More

PVVstemmers bedankt

banner-talent