Provinciale Staten heeft ervoor gekozen om de pensioenen van de Gedeputeerden waardevast te houden en geen initiatieven te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de pensioenen van de ambtenaren. Deze keuze leidt tot een bijstorten door de provincie in de voorzieningen pensioenen (pensioenpot bestuurders) van bijna 2,5 miljoen euro vanuit de Provinciale reserves, terwijl de pensioenen in 2009 al op niveau waren gebracht.

Read More