De dreiging van de Jihadisten in Drenthe

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Drenthe van 11 november 2015 heeft de PVV de dreiging van de Jihadisten in Drenthe aan de orde gesteld. Dit was een vervolg van ons verzoek om informatie over het aantal personen dat uit Drenthe vertrokken is om als Jihadist te strijden in Syrië.
Deze informatie maakte duidelijk dat (tenminste) 3 personen uit het Noorden zijn vertrokken naar Syrië en dat 20 personen in de gaten worden gehouden door de veiligheidsdiensten omdat ze overwegen te vertrekken.

De PVV is met het voorstel gekomen om vanuit de Staten delegaties te vormen vanuit alle politieke partijen om met de Moslimorganisaties in Drenthe in gesprek te gaan. Deze gesprekken hebben als doel:

• om met deze moslimorganisaties het tegengaan van radicalisering/extremisme te bespreken en zo bij te dragen aan het tegengaan van de uitstroom van Jihadisten naar Syrië

• om de grondslagen van de democratie uit te leggen en met de moslimorganisaties te praten over:
1. religieuze voorschriften en de wetten van Nederland
2. de godsdienstvrijheid en het recht om niet gelovig te zijn
3. de scheiding van kerk en staat
4. de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
5. de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting
6. gelijke rechten van man en vrouw
7. zich te bedienen van het woord en niet van geweld

De PVV heeft een motie ingediend om de vorming van deze gespreksdelegaties mogelijk te maken. Helaas bleek geen enkele partij in Provinciale Staten het met de PVV eens te zijn. Het probleem van de Jihadisten die naar Syrië gaan en mogelijk terugkomen werd niet gezien als een zaak van de Staten en men wist niet wat men aan het probleem zou kunnen doen.

De PVV vindt dat politici de eersten dienen te zijn om de democratie te verdedigen en met moslimorganisaties in gesprek te gaan over het gevaar en de beperking van het aantal Jihadisten.

De oproep van de andere partijen aan de PVV was dat de PVV-fractie dat maar zelf moest doen als zij meende dat daar aanleiding toe was.

Wij als PVV vinden en vonden dat er alle aanleiding toe is en de aanslagen in Parijs en de situatie in Brussel hebben ons daarin alleen maar gelijk gegeven.

De fractie is zaterdag 28 november met Moslims, de imam en de voorzitter van de moskee in Assen in gesprek gegaan over de Jihadisten en de grondslagen van de democratie. De conclusie van dit gesprek is dat vervolggesprekken nodig zijn omdat het probleem van de Jihadisten ook voor de ouders van geradicaliseerde jongeren heel groot is en bijna oplosbaar. Deze ouders hebben geen greep meer op de geradicaliseerde jongeren.
Bovendien is een vervolggesprek nodig over de geradicaliseerde jongeren in Assen en hun gedrag binnen de Nederlandse rechtsstaat. Welk gedrag kan niet geaccepteerd worden en hoe hoor je je als burger te gedragen?

Zie voor een verslag van het Dagblad van het Noorden van het Moskee-bezoek te Assen het artikel van 30 nov. 2015: pdfAssen snuffelt aan islam