Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in laatste Stikstofrapport van Dhr. Remkes ‘Wat wel kan’ van 5 oktober 2022 geadviseerd wordt om binnen 1 jaar 500 – 600 z.g.n. piekbelasters op te kopen
• dit rapport duidt deze piekbelasters nader aan met ‘Deze ondernemingen zijn evidente piekbelasters, gelegen nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden.’
• en dit rapport stelt vervolgens ‘Ik heb de indruk dat de groep piekbelasters voor het grootste gedeelte bestaat uit agrarische ondernemers, waarvan een flink deel intensieve veehouderij’.

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76,

Constaterende:

• dat er in de Provincie Drenthe een groot aantal agrarische bedrijven is waarvan de Natuurbeschermingsvergunning destijds d.m.v. een PAS-melding gelegaliseerd is op grond van de toenmalige wet en regelgeving
• dat door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 deze werkwijze met terugwerkende kracht in formele zin wordt teruggedraaid
• dat er 50 handhavingsverzoeken gedaan zijn bij de Provincie voor PAS-melders in Drenthe.

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 28 september 2022,

Constaterende:

- dat dit jaar t/m 31 juli 2022 volgens melding van Bij12 tenminste reeds 159 dieren van Drentse boeren slachtoffer zijn geworden van wolven, zie de berichtgeving van 21 september van RTV-Drenthe ´Wolven hebben dit jaar in Drenthe 157 schapen, een koe en een kalf aangevallen´
- dat deze wolven-aanvallen niet alleen groot dierenleed veroorzaken onder de Drentse huisdieren maar ook steeds groot emotioneel leed betekenen voor hun eigenaren, familie en andere eventueel betrokkenen

In de afgelopen 3 jaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan en zijn veel niet bestede gelden naar de volgende jaren overgeheveld. Tevens zijn in deze periode de investeringsagenda 1 en de investeringsagenda 2 afgehandeld. Ook hier speelde het probleem van de niet bestede bedragen en de overhevelingen. Er is een bedrag van ca. 90 miljoen besteed aan allerlei projecten. De vraag die echter gesteld moet worden is of Drenthe door deze eenmalige besteding van 90 miljoen er nu beter voorstaat? Het vreemde of liever verontrustende is dat we dat niet kunnen zeggen!

Provinciale Staten in vergadering bijeen te Assen op 10 November 2021, ter behandeling van statenstuk 2021–27, Vaststelling voorkeursvariant en financiering Doorfietsroute deeltraject Vriezerbrug

Constaterende
• dat het voorstel inhoud aanvullend onder de Vriezerbrug een fietstunnel door het Noord-Willemkanaal te gaan aanleggen
• dat deze fietstunnel meerkosten van tenminste 4,2 miljoen euro met zich mee brengen

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief