4. Nico Vogelzang

Foto Nico Vogelzang
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Nico Vogelzang. Na een werkzaam leven als stuurman GHV en directeur/commandant van een brandweer ben ik ook thans nog werkzaam als beëdigd makelaar onroerende zaken.

De keus mij kandidaat te stellen voor de PVV in de provinciale staten van Drenthe is ingegeven door de gedachte dat ik niet wens, dat gelet op de invasieve ideologie van de islam de dochters van mijn kleindochter op termijn gedwongen worden een nikab te dragen.

5. Tjip Koopmans

Foto Tjip Koopmans 2
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Tjip Koopmans, geboren in Assen en sinds mijn pensionering wonend in het mooie Gasselte. Na mijn HBO Procestechnologie ben ik in het bedrijfsleven actief geweest in binnen- en buitenland, o.a. bij Douwe Egberts Jacobs Research, Centraal Beheer, het Verbond van Verzekeraars en sinds 1993 verantwoordelijk geweest voor de aanpak van de Voertuigcriminaliteit in NL en Europa.

Drenthe is te mooi om te laten ruineren door het plaatsen van windturbines en zonneparken. Wij mogen geen wingewest zijn voor de Randstad. Drenthe moet vooruit maar dat kan ook anders. Met behoud van het goede en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen kan Drenthe groeien. Daar maak ik mij hard voor.

6. Joris Snelder

Foto Joris Snelder
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Joris Snelder. Ik heb veel van de wereld mogen zien, maar Nederland blijft toch het mooiste land en goed georganiseerd. … Nog wel …
Ik zie de toekomst in Nederland voor mijn 2 kinderen somber in. Door een niet aflatende stroom gelukszoekers en een liegende regering in Den Haag, gaat dit land en ‘t mooie Drenthe kapot. Er blijft straks weinig voor hen over.
Als Medisch-Bioloog ligt mijn interesse vooral bij wetenschap en feiten. Feiten die op zijn minst gezegd nogal vaag zijn als ‘t gaat om klimaat en energie-transitie. Geen windturbines, geen azc's, minder belastingen voor de burger. Daar ga ik voor werken.

7. Harry van Gulden

Foto Harry van Gulden Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Harry van Gulden. Tot 2000 heb ik een eigen vervoersbedrijf gehad met 85 medewerkers, en ik ben nu gepensioneerd.

Ik wil streven naar een Nederland voor Nederlanders en voor hen die zich aanpassen aan onze normen en waarden. Ons belastinggeld dient aan ons eigen land en aan onze eigen mensen besteed te worden en niet aan de binnenstromende groepen gelukzoekers.

8. Patrick Notmeijer

Foto Patrick Notmeijer
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Patrick Notmeijer. Ik ben al ruim 20 jaar met plezier werkzaam als broodbakker .
Ik heb me bij de PVV aangesloten omdat ik de bureaucratie en het uitkleden van de gewone Nederlander zat ben!
De aandacht van de politiek moet hier in Nederland zijn voor onze burgers en niet voor het buitenland. En ik vind de Nederlandse tradities belangrijk en zo langzamerhand zijn die aan het verdwijnen!

10. Tommy Post

Foto Tommy Post
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Tommy Post. Ik ben al een paar jaar werkzaam als BOA openbaar vervoer.
Ik vind het mooi hoe de PVV de vinger op de zere plekken legt, denk hierbij o.a. aan het klimaat akkoord, het Marrakesh pact en Europa. Steeds weer zien de burgers hun kosten toenemen en hun inkomsten slinken. Ik ben zelf ook getrouwd en heb 2 kinderen. Het uitmelken van de Nederlandse bevolking moet echt stoppen!

 

11. Klaas Bosma

foto klaas bosma 2019
Kandidaat PVV Drenthe PS 2019

Mijn naam is Klaas Bosma, woonachtig in Emmer-Compascuum, ik ben 49 jaar en werkzaam als ondernemer in de toeristenbranche.
Reden van mijn keuze voor de PVV is dat de PVV zich altijd verzet heeft tegen de windturbines in Drenthe. Verder maak ik me echt zorgen om de verkwisting van gemeenschapsgeld Ik denk dan aan eindeloze subsidies voor bijvoorbeeld windparken maar ook gemeenschapsgeld wat onder de naam van ontwikkelingshulp vaak richting de verkeerde landen vloeit.
Ook baart de islamisering van Europa mij zorgen en ik hoop dat we als PVV deze ontwikkeling een halt kunnen toeroepen.

 

Vóór het behoud van een mooi Nederland en Drenthe waarin we goed kunnen leven.

#STEM_ZE_WEG!   #Stem_Rutte_weg!

U heeft nu de kans om deze regering te beletten haar onzinnige maatregelen door te zetten; De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer en U kunt er nu voor zorgen dat ze daar GEEN meerderheid meer hebben

Lees ons verkiezingsprogramma 2019              Onze Kandidatenlijst 2019  

Gele hesjes in Frankrijk, België, Duitsland, Nederland. ‘Fakenieuws bestrijden’ zou nodig zijn en wordt internationaal als gróót probleem gezien, al zien verschillende groepen de berichten vaak in tegenovergestelde categorieën. Het vertrouwen in bestuur en politiek is afnemend. Het wantrouwen neemt toe. Dat beloofd wat! Wat de meeste mensen n.l. nog niet weten is wat er op ze afkomt! De hele economie komt op de kop te staan met een vétte rekening voor de burgers! (Door de zgn. Energietransitie, het verbannen van fossiele brandstoffen waar de economie nu op draait).

naam voorletters                           geboortedatum             woonplaats                  CV

1 Uppelschoten N.A. (Nico) (m)     21 juni 1944                     Eelde                           PS-Lid 
2 Vorenkamp A. (Bert) (m)             25 september 1954         Pesse                           PS-Lid
3 Kort S.D. (Sonja) (v)                   11 juni 1976                     Emmen                         PS-Lid  
4 Vogelzang N. (Nico) (m)             12 december 1944          Vledder                         Kandidaat
5 Koopmans T.A. (Tjip) (m)            6 maart 1948                  Gasselte                       Kandidaat
6 Snelder J.B. (Joris) (m)               28 oktober 1974              Assen                          Kandidaat
7 van Gulden H.L. (Harry) (m)       7 juni 1942                      Echten                          Kandidaat
8 Notmeijer P. (Patrick) (m)           21 juni 1984                    Emmen                         Kandidaat
9 Pottjewijd J. (Jan) (m)                20 september 1960         Veenhuizen                   PS-lid
10 Post T. (Tommy) (m)                 7 juli 1987                       Nieuw-Dordrecht          Kandidaat
11 Bosma K. (Klaas) (m)               21 september 1969         Emmer-Compascuum  Kandidaat
12 van Berkel A.A.P.M. (Ad) (m)   4 mei 1945                      Eelde                            PS-Lid   

 Zie ook ons verkiezingsprogramma 2019

PS kand 2019 GW 21 jan 2019 f4

Het plan van de VN is om dit verdrag in December 2018 te laten ondertekenen. Oorspronkelijk was de bedoeling dat de EU dit ‘onverbindlijke verdrag’ zou tekenen namens de EU-landen, maar Hongarije heeft dit gelukkig tegengehouden en gezorgd voor de noodzaak van tekening door de individuele EU-lidstaten.

Door sommigen wordt dit ‘Compact’ als een symbolisch verdrag gezien en niets anders dan wat Nederland nu al doet en doen tegenstanders ervan af als complotdenkers of onnadenkende lieden. De PVV en andere partijen zien het als een volgende stap naar open grenzen en de (illegale) ‘migratie’ bevorderend. Iedereen die begrijpend kan lezen kan zien wat er staat en wat dit betekend. Wat niet helemaal doorzien kan worden is hoe het zich verhoud tot de andere Internationale verdragen, wat dat voor gevolgen kan hebben, daar zijn juristen met ervaring in Internationaal recht voor nodig. Zo’n verdrag kan dus verstrekkender zijn dan je bij eerste lezing zou vinden, zoals hier onder door mij voor 4 punten van het vedrag geëvalueerd.
Hoe gaat het op de duur met dit soort ‘onverbindlijke’ of ‘niet-bindende’ verdragen? Op zijn minst zal het door nationale en EU-rechtspraak als zelfbindend gezien worden en

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief