Geert Wilders komt op uitnodiging van de PVV-Drenthe a.s. vrijdag 27 febr. op werkbezoek in Nieuw-Buinen om zich op de hoogte te stellen van de windturbineparken die daar nu definitief geplaatst gaan worden zo het lijkt.

We roepen iedereen op die tegen plaatsing van deze turbineparken is dit bezoek bij te wonen.

Als je de koppen in de krant mag geloven is de PvdA de grootste tegenstander van de windmolens. NIETS IS MINDER WAAR. Alle partijen in de Provinciale Staten van Drenthe, uitgezonderd de PVV, hebben gestemd voor deze locatie (zoekgebied veenkolonien) en voor de omvang ervan. Sommige partijen in Drenthe vinden dat er zelfs nog wel een paar scheppen bovenop mogen. Het gaat om duur(zaamheid), u weet wel.

De PvdA, VVD en CU hebben in 2010 samen als bestuurspartijen en met instemming van alle andere partijen (excl. PVV) de plek bepaald en de omvang. Nou die turbines gaan er nu echt komen als het aan hen ligt, al mompelen ze nu dat draagvlak wel mooi zou zijn. Tegen die windturbines daar gaan we nu protesteren, samen met de bewoners van de veenkoloniën.

Het programma ziet er als volgt uit:

Locatie: Dorpshuis Noorderbreedte, Zuiderdiep, Nieuw Buinen
Gps intikken: Borger Odoorn, Zuiderdiep 488

12.00 u. aankomst Geert Wilders; wordt ontvangen door Ad van Berkel (PVV-Drenthe)
12.00 u – 13.00 u Gesprek van Geert met o.a. Janet Holtkamp (Platform Storm) en andere 'Tegenwinders' en met de pers.
Dit heeft buiten plaats voor het gebouw
13.00 u – 13.30 u koffie in de zaal van het dorpshuis
13.30 u – 14.30 u. toespraken van o.a. Tweede Kamer lid Reinette Klever

TOT ZIENS VRIJDAG

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief