Geert Wilders heeft vrijdag 27 febr. 2015 een werkbezoek gebracht aan de Anti-Windturbine-manifestatie in Nieuw-Buinen op uitnodiging van de PVV-Drenthe en met medewerking van Platform Storm. Het bezoek moest helaas betrekkelijk kort zijn in verband met de veiligheid. Geert Wilders werd verwelkomd door PVV-Statenlid Ad van Berkel en heeft buiten uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van Platform Storm waaronder mvr. Janet Holtkamp.

 Er hadden zich zo'n twee tot driehonderd mensen verzameld voor de MFC Noorderbreedte met nogal wat actievoerders en borden waarop een duidelijk NEE! tegen de windturbine-industrie getoond werd. Ook liet Platform Storm het geluid horen dat een draaiende windturbine produceert, een geluidsniveau dat veel hoger is dan je verwacht.

  Geert Wilders is door mvr. Janet Holtkamp voorgelicht over de negatieve gezondheidsaspecten en rol van wetenschappelijke instituten als het RIVM bij het bagatelliseren daarvan. Het RIVM heeft alleen een literatuurstudie verricht waaruit blijkt dat er volgens het RIVM onvoldoende onderzoek is verricht naar de gevolgen van langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid en dat er zodoende geen of onvoldoende bewijs is voor de negatieve effecten ervan. De Nederlandse politiek weigert tot op heden om daarnaar onderzoek te laten uitvoeren. Ondertussen zijn er legio gevallen waarin er ernstige ziekteverschijnselen optreden bekend, maar schijnbaar onvoldoende om een in wetenschappelijke zin sluitend bewijs te leveren (dan moet het voldoen aan de voorwaarden voor wetenschappelijk medisch onderzoek: grootschalig, dubbelblind en randomized, plus dat eigenlijk ook de causale oorzaakketen aangetoond dient te zijn. Opmerking: zo kon in het verleden de tabaksindustrie vele tientallen jaren lang wegkomen met het argument: negatieve effecten van roken zijn onvoldoende bewezen!! Totdat voor het eerst schade aan het P450-gen door roken werd bewezen, toen vond de rechtspraak pas dat er sprake van bewijs was!! Er waren toen al vele miljoenen mensen door kanker veroorzaakt door roken overleden, waarvan een deel er op vertrouwde dat hun roken niet aantoonbaar schadelijk was. Toch? Nou: HELAAS WEL!!)
  Geert Wilders heeft in antwoord gewezen op de enorme lasten die de Windmolenparken de burgers worden opgelegd, tot 200 euro per maand en meer naarmate er meer parken op zee bij komen (die zijn nog veel duurder). Alleen dat al is voor de PVV voldoende om hier tegen te zijn. "Windturbines draaien niet op Wind maar op Subsidie!", ze leveren maar weinig voordeel op alleen "torenhoge" kosten! Maar er zijn nog meer redenen buiten de hoge kosten en de gezondheidsaspecten: de daling van de onroerend-goed-waarde van de omwonenden die niet gecompenseerd wordt, je kunt niet meer verhuizen haast, de schade aan het landschap: het landschap veranderd in een landschap dat lijkt op een "Aanval van de Mars-invaders" met schade voor het toerisme.

Werkbezoek Geert Wilders 27 febr'15 aan Windmolenmanifestatie Nieuw-BuinenWerkbezoek GW aan Windmolenmanifestatie Nieuw-Buinen

Bezoek Geert Wilders aan anti-windpark-manifestatie Nieuw-BuinenPVV 2e Kamerlid Harm Beertema speecht in Nieuw-Buinen

Zie voor een impressie ook: RTV-Stadskanaal en voor een foto-verslag: Westerwolde-actueel.

Na het bezoek van Geert Wilders hebben Janet Holtkamp van Platform Storm en 2e Kamerlid Harm Beertema gespeecht in dorpshuis Noorderbreedte. De mensen werden ontvangen door Ad van Berkel en Janet heeft haar toespraak tot Geert Wilders en de gezondheidsproblematiek van de Windturbines uiteengezet.

De speech van Reinette Klever, uitgesproken door Harm Beertema,, die Reinette wegens ziekte verving, vindt u hieronder:

"Ik wil jullie allereerst allen bedanken voor de ontvangst van ons in dit prachtige gebied. Daarnaast wil ik alle actiegroepen die hier aanwezig zijn een hart onder de riem steken en oproepen om vooral vol te houden in deze soms uitzichtloze strijd tegen de windturbines. Ik kan mij goed voorstellen dat jullie je als een roepende in de woestijn voelen, dat gevoel heb ik in de Tweede Kamer op dit gebied ook. Ik kan mijn collega's met nog zoveel inhoudelijke argumenten om de oren slaan, als het om duurzame energie en dus windmolens gaat zijn ze ziende blind en horende doof. Het enige wat telt is de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 die zo'n beetje heilig is verklaard door dit kabinet. Sterker nog, het gaat volgens vele partijen zelfs niet snel genoeg!

Er is geen oog voor de miljarden aan kosten, de stijging van de energierekening voor huishoudens en bovenal de desastreuze effecten voor omwonenden. Want of die windmolens nu linksachter of rechtsvoor geplaatst worden, er zal altijd sprake zijn van schade aan jullie prachtige leefomgeving, waardedaling van jullie woningen, ontwrichting van de sociale cohesie, verstoring van de nachtrust en in het ergste geval zelfs schade aan de gezondheid vanwege het laagfrequente geluid.
En voor wat? Een marginale energieopbrengst, een inconsistente energieproductie met alle problemen van dien en goedkopere energie tegen hogere kosten, omdat deze volledig gesubsidieerd worden door de belastingbetaler. Kortom er zijn geen voordelen, maar louter nadelen.

Waarom wordt dit dan toch doorgedrukt vraagt u zich dan af? Simpel, puur vanwege het geld. Ieder jaar deelt Minister Kamp 3 miljard euro aan subsidies voor duurzame energie uit. Boeren en energiebedrijven kunnen dit vanuit hun luie stoel opstrijken. Daardoor is er dan ook totaal geen prikkel om een echte nieuwe energievorm te ontwikkelen en blijven deze bedrijven dus investeren in een oude 16e eeuwse techniek. Ondertussen kunnen ze ook hun oude centrales openhouden, want als het even niet waait, dan moet er altijd sprake zijn van een 100% back-up capaciteit. Kortom een win-win situatie dus voor de energiebedrijven, terwijl de rest van het Nederlandse bedrijfsleven, de huishoudens en bovenal de omwonenden hiervoor de prijs betalen.

Dit moet toch ook worden gezien door andere partijen, hoor ik u denken? Waarschijnlijk ziet men het wel, maar wil men het niet inzien. Weliswaar zijn er nu met het oog op de Provinciale Staten verkiezingen wat kritische geluiden over windmolens op land te horen van partijen als SP, VVD, CDA en de PvdA. Echter ik wil jullie hier ook nadrukkelijk waarschuwen. Laat jullie niet misleiden! Want al zouden deze partijen hier in de provincie of gemeente tegen de komst van windmolens stemmen, hun landelijke fracties steunen allen het Energieakkoord waar de plaatsing van windmolens hier in Drenthe en in Groningen uit voortvloeit. En dit kan middels de Rijkscoƶrdinatieregeling ook gewoon worden afgedwongen, steun vanuit de provincie of niet. Kortom bedenk een stem op die partijen ook hier in de provincie, is indirect ook een stem voor meer windmolens!

Dus afrondend de enige stem tegen windmolens in Drenthe en Groningen is een stem op de PVV!"

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief