Dit is een begroting die niet meer gekenmerkt wordt door een groene geur. De Natuur gaat gelukkig niet meer boven alles, bedrijvigheid, werkgelegenheid en economie hebben weer prioriteit gekregen. Maar met het praten over de natuur is nog van alles mis. De natuur is in handen gevallen van de natuurorganisaties, de bio-ingenieurs en de landschapsingenieurs.

De natuur, in het bijzonder de nieuwe natuur, is allemaal aangelegd en mensenwerk: het zijn parken met wilde natuur, waarbij verwilderen het ideaal is, maar het mag niet al te wild worden. Maar als de natuur aangelegd is, dan is landbouw en veeteelt ook natuur.

Wat is er trouwens mis met een weiland, met een bomenrij, een bouwland aan een bosrand, met een mooi coulissen-landschap, een wandelpad door een akker, een weiland met sloten of een landweggetje met een houtwal?

Zijn Schotse Hooglanders en Poolse Wisenten mooier, beter dan Hollandse koeien ? Dan noem ik weiland en landbouwgronden ook natuur en die vind ik mooier dan de aangelegde moerassen en de kunstig aangelegde wildernis.

Het lijkt wel of natuur een esthetische keuze is geworden, maar de keuze wordt bepaald door de bio-ingenieur en de landschapsarchitect, die de natuur graag willen herstellen en mooier maken. De natuur mag volgens hen niet zomaar haar gang gaan maar moet ‘doelen’ bereiken.

Tot welke vreemde gevolgen heeft deze bezorgdheid voor de natuur geleid?

3 voorbeelden:

1. Op de A28 mogen we op grote delen maar 120 km rijden, niet vanwege de mensen die langs die snelweg wonen maar vanwege de natuur. Op diezelfde A28 is een geluidswal aangelegd bij Spier, niet om voor mensen geluidsoverlast te voorkomen, maar ter voorkoming van geluidsoverlast op het Dwingelderveld.
2. Op de N33 mag slechts 100 km gereden worden en de vluchtstroken zijn met opzet zo smal gemaakt, dat het geen echte snelweg kan worden. De nieuwe kruising bij Gieten van de N33 met de N34 is toch nog ongelijkvloers, hoewel je op de N34 nog steeds niet ongehinderd door kan rijden richting Emmen of Groningen. En de twee grootste steden van het Noorden zijn enkel met elkaar verbonden door een tweebaansweg!
3. De landbouw- en veeteeltbedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden, zitten feitelijk op slot en kunnen daardoor niet uitbreiden. Drenthe kan eigenlijk niet genoeg melk leveren voor de eigen industrie: b.v. DOC Kaas in Hoogeveen is nu gefuseerd met een groot Duits zuivelbedrijf, dat voldoende aanvoer van melk kan garanderen.


Uitgesproken door fractievoorzitter Nico Uppelschoten bij de algemene beschouwingen, tijdens de behandeling van de Begroting 2016 door Provinciale Staten op woensdag 11 nov. 2015.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief