Een van de speerpunten is de gebiedsontwikkeling van GAE (Groningen Airport Eelde), dat is mooi, maar laten we eerst de toekomst van het vliegveld veilig stellen. Het kan niet zo zijn dat opnieuw aan de orde wordt gesteld of GAE wel moet blijven bestaan.
Als we steeds het voortbestaan aan de orde stellen, dan ontstaat daardoor onzekerheid, waardoor in feite het voortbestaan van GAE wordt bedreigd.
Voor de PVV is GAE een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van het Noorden.

Groningen, de regio Groningen-Assen, is de hoofdstad van het Noorden, het is fantastisch dat de hoofdstad van het Noorden ook een vliegveld heeft. Als er momenteel een vliegveld aangelegd zou moeten worden, zou dat niet meer kunnen. Het Noorden zou dan helemaal achterblijven, als er ook al geen vliegveld zou zijn. Een hogesnelheidstrein hebben we niet en die zal er voorlopig ook wel niet komen.

Het vliegveld kost geld, maar infrastructuur kost altijd geld, wegen, bruggen, kanalen en het Openbaar Vervoer natuurlijk. De kosten van GEA bedragen ca. 1 miljoen per jaar verdeeld over 3 provincies, daar staat dan wel 200 fte werkgelegenheid op het vliegveld tegenover en de uitstraling dat het noorden meetelt.

Er is meer te doen, laat PS meehelpen om extra inkomsten te genereren voor het vliegveld: er doet zich nu de gelegenheid voor om GAE te kunnen helpen met het realiseren van een zonnepark, dat kan door mee te helpen dat de nodige vergunningen er komen, maar ook door mogelijk zelf te investeren in het vliegveld. Het rendement van het geïnvesteerde geld is dan groter dan de Provincie nu krijgt van de bank en het Rijk.
Het zou prettig zijn als dit een van de nieuwe inkomstenbronnen van het vliegveld wordt.

Laten we ophouden met zeuren over de toekomst van het vliegveld. Het vliegveld is er en blijft er.
Laten we hopen dat er meer lijnen komen met name van Ryan Air, die doet het goed en deze zal hopelijk voor uitbreiding zorgen van het aantal bestemmingen.

Laten we trouwens bij het vormgeven van het transferium bij De Punt ook gelijk de bereikbaarheid van het vliegveld in de discussie betrekken. Het zou mooi zijn als de P&R-bus die tussen Groningen en de transferia in Haren en De Punt rijdt ook het vliegveld als halte in de route zou opnemen.
Dan doen we echt iets voor de toekomst van GAE

Uitgesproken door fractievoorzitter Nico Uppelschoten bij de algemene beschouwingen, tijdens de behandeling van de Begroting 2016 door Provinciale Staten op woensdag 11 nov. 2015.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief