GS is bezig de Gemeente Emmen onder druk te zetten, zoals het Rijk Borger-Odoorn en Aa en Hunze onder druk zet om mee te werken aan de plaatsing van de windturbines.
Een draagvlakonderzoek in Emmen is niet nodig ter geruststelling, want de gemeenteraadsverkiezingen hebben Wakker Emmen als grote winnaar opgeleverd met als belangrijkste verkiezingspunt geen plaatsing van windturbines.

Toch doet GS haar uiterste best om de bewoners over te halen mee te werken aan plaatsing, eerst worden er kralen en spiegeltjes aangeboden en dan komt er als verrassing de plaats van de windturbines aan de orde. Dit wordt dan een verstandige communicatiestrategie genoemd. Het lijkt meer de strategie van een handelsreiziger. We hopen dat Wakker Emmen bij deze opgedrongen plaatsing van windturbines door de provincie zal terugkeren naar haar oorspronkelijke standpunt om geen windturbines te plaatsen.

We zullen iedere burger in Drenthe steunen die zich verzet tegen het plaatsen van windturbines. We hebben trouwens samen met burgers van Borger - Odoorn en Aa en Hunze een klacht ingediend bij de nationale ombudsman over de ondemocratische gang van zaken bij de mogelijke plaatsing van de windturbines in deze gemeenten.

Gemeenteraadsleden van de Veenkoloniën hebben een petitie ondertekend en aangeboden aan de VNG (de Vereniging Nederlandse Gemeenten) om te wijzen op het ondemocratisch karakter van de besluitvorming . Op een conferentie in Gieten met als titel ‘Democratie of Lobbycratie?’, over een ‘democratie’ zonder de burgers, afgelopen vrijdag 6 november werd duidelijk hoe weinig invloed de burgers hebben gehad op de keuze voor en de plaatsingsplek van de windturbines. De plaatsing is er doorgedrukt met behulp van de Crisis en Herstelwet en de Rijks Coördinatie Regeling.

Naast de juridische procedures om de ondemocratische gang van zaken aan te tonen, lijkt dit de opmaat voor een nieuw parlementair onderzoek. Hoe heeft het kunnen gebeuren, dat 60 miljard wordt uitgegeven aan een project, dat nauwelijks leidt tot duurzame energie? Als een deel van dit bedrag gestoken zou worden in Nederlandse bedrijven en universiteiten om de Thoriumreactor verder te ontwikkelen, dan zou dat voor een echte doorbraak op energiegebied zorgen.

De provincie is overigens qua dwingelandij niets beter dan de Rijksoverheid. De grootste stad in Drenthe en de tweede stad van het Noorden wordt door de provincie onder druk gezet om mee te werken aan de plaatsing van 95,5 Mwatt aan windenergie binnen de gemeentegrenzen. Dezelfde tunnelvisie: de oplossing voor de duurzame energie is windenergie. Andere mogelijkheden mogen niet worden aangedragen.
In een gemeente, die een grote toeristische trekpleister wil worden, wordt naast een groot Dierenpark ook een groot windpark geplaatst, dat is nog eens een ‘helpende’ dwingende hand.

Emmen dat als de andere gemeenten, steeds meer taken krijgt en qua contacten met de burgers veel belangrijker is dan de Provincie geeft aan, dat haar burgers geen windturbines willen, de verkiezingsuitslag was daar zeer duidelijk over, maar ook voor de Provincie is de windenergie een heilig doel en dit zal hoe dan ook gehaald moeten worden.

Dit past in de oude traditie, waarbij de overheid weet wat goed is voor de burgers en die gewoon steeds maar doordendert, want een besluit is een besluit en het goede doel maakt dwang mogelijk en zelfs noodzakelijk.

De Provincie staat nu op gespannen voet met 3 van de 12 Gemeenten in Drenthe, maar in diezelfde traditie zit de Provincie daar niet mee, want stug doorgaan is juist een ‘bewijs’ van een krachtig Bestuur.

De PVV zou niet gaan voor 285 Mwatt aan windenergie in Drenthe, maar we zouden juist trots zijn op een windturbinevrij Drenthe!

Trouwens waarom wordt niet eerlijk verteld, dat het de burgers zijn, die deze windturbines moeten gaan betalen, want iemand moet ze betalen. Ze worden neergezet om gegarandeerde winsten te maken en het zijn de burgers die dit geld gaan opbrengen. Iedere Nederlander zal 295 euro of meer per jaar meer moeten gaan betalen voor zijn energie rekening, dat zal per huishouden dan ca. 700 euro zijn op jaarbasis.

Uitgesproken door fractievoorzitter Nico Uppelschoten bij de algemene beschouwingen, tijdens de behandeling van de Begroting 2016 door Provinciale Staten op woensdag 11 nov. 2015.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief