De PVV heeft in de vorige collegeperiode een motie ingediend om de Provinciale opcenten (opslagpercentage op de Motorrijtuigenbelasting) te bevriezen. We hadden toen met bezuinigingen te maken en de extra inkomsten konden toen volgens de Staten niet gemist worden. De motie van de PVV is toen weggestemd. We hebben nu te maken met een luxe situatie: 4 jaar lang circa 8 miljoen vrije ruimte in de begroting. Deze wordt nu ingezet voor intensiveringen, onze keuze is om minder aan de intensiveringen te besteden.

Oplopend van 1 miljoen in 2016 tot 3 miljoen in 2019. Maar de PVV wil geen extra geld aan de burgers vragen nu het beter gaat.
Een heikel punt blijft de indexering van de provinciale opcenten. GS wil graag in deze bestuursperiode de speerpunten intensiveren, dat doen ze met geld dat gevonden is in de normale bedrijfsvoering en in autonome ontwikkelingen. Voor 2016: 7.9 miljoen. Voor 2017: 8.9 miljoen. Voor 2018: 8,5 miljoen. Voor 2019: 8,5 miljoen.

De opbrengsten voor de Provinciale opcenten, zouden door stopzetten van de indexering afnemen met respectievelijk 1,0; 1,7; 2,6 en 3.3 miljoen.
Dit betekent dat in het programma van de intensivering gesneden gaat worden, maar dat is een welkom gebaar dat naar de burgers wordt gemaakt: ‘de overheid gaat niet steeds maar door met de lasten voor de burger te verhogen’.

Juist vanwege de dunbevolktheid van Drenthe zijn veel burgers aangewezen op vervoer per auto.
Het is dan gênant dat juist Drenthe landelijk de koppositie inneemt voor wat betreft de hoogte van de opcenten. Structureel kan er met een vast bedrag aan inkomsten gerekend worden. De uitgaven kunnen daar dan op aangepast worden: de overheid ‘dient de tering naar de nering te zetten!’

Er is de komende 4 jaar geen echt probleem, de intensiveringen zullen iets minder zijn en de structurele uitgaven zullen aangepast worden.
Juist de lagere intensiveringen creëren een mooie overgangsperiode naar structureel lagere uitgaven door de Provincie.

Uitgesproken door fractievoorzitter Nico Uppelschoten bij de algemene beschouwingen, tijdens de behandeling van de Begroting 2016 door Provinciale Staten op woensdag 11 nov. 2015.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief