Praten over het onderwerp migranten levert de PVV, de spreker al gauw een morele rode kaart op. Er wordt een tegenstelling gecreëerd tussen mensen die spreken uit het hart en mensen die spreken uit de onderbuik. De PVV probeert te spreken vanuit het hart en het verstand, want deze combinatie is hard nodig! De PVV wordt verweten dat wij door deze discussie de maatschappij ontwrichten. De maatschappij wordt echter niet door óns ontwricht maar door een politiek van onrechtvaardige regelingen, zoals b.v.:

- Burgers die de aanvullende ziektekostenverzekering niet kunnen betalen, de migranten krijgen echter alles gratis.

- Mensen die zijn aangewezen op de voedselbanken begrijpen niet waarom migranten zoveel krijgen.

- Mensen die wachten op een sociale huurwoningen begrijpen en accepteren niet dat migranten met een verblijfsvergunning voorgaan bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Hét grote probleem waarmee, Drenthe, Nederland, Europa mee geconfronteerd worden is de migrantenstroom.

De Provincie Drenthe was de eerste provincie die gehoor gaf aan het verzoek van de staatssecretaris om extra plaatsen voor migranten te creëren. De opvang van deze mensen is hiermee veilig gesteld, maar er blijven twee vragen : Wie komen er binnen en houdt het hiermee op of zal deze stroom aanhouden?

Het is waarschijnlijk dat er nog veel meer zullen komen. De buitengrenzen bij Griekenland staan nog wijd open. Na de Syriers, Eritreeers zijn het nu vooral de Afghanen die de weg hebben gevonden.

Gezien de enorme aantallen is het onmogelijk deze mensen te screenen.

De PVV is altijd voor de opvang van èchte vluchtelingen geweest, maar door de enorme aantallen is niet meer vast te stellen wie een echte vluchteling is en wie een economische migrant.

Als de screening onmogelijk is geworden en er ook geen effectief uitwijzingsmechanisme is, dan moet de instroom rigoureus gestopt worden. Deze maatregel is zó bekend via internet en de stroom van de migranten zal zich dan verleggen.

We moeten iets doen, zeker nu duidelijk wordt dat Zweden en waarschijnlijk Duitsland de stroom niet meer aankunnen en nadenken over maatregelen om de in stroom te beperken en mogelijk te stoppen. Duitsland verwacht in 2015 een instroom van 1,5 milj. emigranten. Vanwege familiehereniging wordt uitgegaan van een factor 4, dus 6.0 milj. In 2020 verwacht men dat er in Duitsland 20. milj. moslims zullen zijn. De totale kosten voor de opvang in 2015 bedragen circa 21 miljard euro. Het voorstel is nu om vluchtelingen een speciale subsidiaire status te geven, waar bij de sociale rechten lager zijn er geen recht is op een verblijfsvergunning en na een jaar steeds opnieuw gekeken wordt of terugkeer niet mogelijk is.

Nederland zal dan in ieder geval gedwongen worden om de instroom te stoppen, dat betekent dat niemand meer statushouder kan worden en dat instromers zullen worden teruggestuurd.

We willen nu al stoppen met de instroom in Drenthe, ter bescherming van de burgers, onze leefwijze, ons onderwijs dat hierop niet berekend is.

De instroom moet ook stoppen ter bescherming van onze verzorgingsstaat, nu al is 50% van de mensen in de bijstand van niet westerse afkomst.
De verzorgingsstaat is een nationaal arrangement, solidariteit met de mensen in Nederland, die door onvoorziene omstandigheden niet meer in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze solidariteit was nooit bedoeld voor de gehele wereld. Als je solidair wilt zijn, dan moet je ook nee kunnen zeggen, dan moet je ook mensen kunnen uitsluiten.

Bij deze grote aantallen is er geen sprake meer van een goede screening, er is een burgeroorlog gaande in Syrië en wij veronderstellen, dat alleen de goede mensen vluchten en naar Nederland komen(?). Als Nederland niet meer in staat is om te bepalen wie er binnen komt dan moet je helemaal niemand meer binnen laten, daarom een motie om de omvang van migranten in Drenthe te stoppen.

Trouwens deze migrantencrisis hebben we te danken aan de EU met zijn open grenzen, zijn theoretische oplossingen en onwerkbare verdragen, want als Griekenland en Italië zelf voor de consequenties zouden moeten opdraaien van de grote instroom dan zouden ze onmiddellijk maatregelen nemen om de grenzen te sluiten.

Uitgesproken door fractievoorzitter Nico Uppelschoten bij de algemene beschouwingen, tijdens de behandeling van de Begroting 2016 door Provinciale Staten op woensdag 11 nov. 2015.

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief