Als groepen burgers het persoonlijk moeilijk of vanwege belangen lastig vinden om in te spreken bij gemeenteraadvergaderingen of inspraakbijeenkomsten is de PVV fractie Drenthe bereid om dat voor u te doen, mits de insteek van de burgergroep overeenkomt met die van de PVV-fractie. Bijvoorbeeld ingeval er een noodopvang of AZC door het COA of door het gemeentebestuur aangekondigd wordt. We verwachten wel dat de burgergroep zich onthoudt van gewelddadig verzet en zich beperkt tot ludiek verzet tegen eventuele plannen.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief