De PVV Drenthe geeft als stemadvies om bij het aanstaande referendum tegen het EU-verdrag met de Oekraïne te stemmen! De reden is dat het NIET, zoals ons wordt voorgespiegeld door de media en politici, slechts gaat om een economisch verdrag dat handel bevorderd en corruptie e.d. tegengaat, maar dat het wel degelijk gaat om een verdrag waarin opgenomen is dat het slechts de eerste stap is in een proces dat dient te leiden tot opname van de Oekraïne in de Europese Unie.

Hiermee lokt de EU weer verdere tegenstellingen uit met Rusland. Rusland is bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie beloofd dat de aan Rusland grenzende zelfstandig geworden landen niet bij het westerse blok van EU en Nato-landen getrokken zouden worden. Een belofte die in toenemende mate door het Westen gebroken wordt. Een op de spits gedreven conflict met Rusland dient vermeden te worden.

Ook voor de Europese Unie is dit een verkeerde stap. De EU heeft de handen al meer dan vol met de recent bij de EU gekomen Oost-Europese landen als Bulgarije en Roemenië. Deze landen voldoen nog niet eens aan de vereisten waaraan ze hadden moeten voldoen bij toetreding. Verdere uitbreiding is ongewenst!

Het is vooral belangrijk dat u gaat stemmen en laat zien dat dit referendum belangrijk is! Ons advies daarbij: stem tegen het verdrag in het belang van Europa zelf!

 

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief