Partiële verdubbeling N34 lapmiddel!

De PVV is blij dat er eindelijk iets gebeurd aan de Hunebed Highway. Sinds wij deel uit maken van de Provinciale Staten van Drenthe hebben wij er voor gepleit om het halfslachtige beleid ten aanzien van belangrijke verkeersaders tussen de grotere steden in het Noorden om te buigen naar een op de werkelijkheid gebaseerde erkenning van de situatie. En, wat natuurlijk belangrijker is, om daar ook werkelijk iets aan te doen!

Wij zijn ons bewust dat de N34 een provinciale aangelegenheid is en dus ook door Drenthe betaald zal moeten worden. Daarom vinden wij het belangrijk om het geld in een keer goed te besteden. Iedereen die deze weg, hetzij met de bus of met eigen vervoer, gebruikt en iedereen met een beetje visie zal beamen dat het pappen en nathouden niet werkt en dat er daarom rigoureus gewerkt moet worden aan een serieuze oplossing.
Zo gauw je vanaf Groningen en vanaf de A28 richting Emmen rijdt kom je meteen in de fuik waar je bijna altijd 50km. langzamer moet rijden, wat niet alleen veel ergernis oplevert maar ook levensgevaarlijke situaties. Dit lijkt misschien wat tegenstrijdig maar wie regelmatig op de N34 aangewezen is zal dat ervaren hebben.

En dat bewijzen ook de vele borden en spandoeken langs de weg. Daarom vinden wij dat het niet van visie getuigd als er door gegaan wordt met de fouten die er in het verleden zijn gemaakt. De rotonde bij Gieten is daar een goed voorbeeld van: Pas aangelegd maar de bestuurders van voertuigen op de N33 trekken elke dag een lange neus naar de passanten boven hen. Gelukkig dat dit nu onderkend wordt maar, voorzitter, wat een verspilling!

En dat geldt ook voor de mooie maar te smalle viaducten die recent zijn aangelegd.
Partiële verdubbeling is eigenlijk ook weer een lapmiddel, hoe goed bedoeld ook.
In ieder geval moet dit, in onze ogen, gezien worden als een onderdeel van een totale verdubbeling, dus met het oog op de toekomst, de onvermijdelijke verdubbeling. Mede daarom pleiten wij er voor om ook de aansluiting Emmen Noord nogmaals onder loep te nemen. Wij komen daar binnenkort op terug en hebben de onderbouwing voor de agendering al aan de fracties doorgegeven

Natuurlijk zijn de financiën een belangrijker factor maar waar een wil is is een weg, een effectieve en veilige N34 in dit geval. Misschien moeten we de rijtuigenbelasting eindelijk eens gaan gebruiken ten voordele van degenen die hem ook daadwerkelijk betalen.

Uitgesproken door Ad van Berkel
Tijdens de commissie Omgevingsbeleid van 19 september 2018
Bij de behandeling van de Startnotitie Partiële verdubbeling N34 Emmen-De Punt.

Berkel 1 klein