Lening aan WMD nodig i.v.m. bestuurlijke knulligheid

De WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) is het bedrijf dat als kerntaak heeft voor goed drinkwater te zorgen.
Het bedrijf wat nu aan ons, de Provincie, een achtergestelde lening vraagt van 6 miljoen euro om in de periode van 2019 tot en met 2029 investeringen te kunnen doen van circa 180 miljoen.

Het Statenstuk omschrijft slechts summier waarom wij deze lening zouden moeten gaan verstrekken en roept bij ons een aantal vragen op.

Zijn de investeringen van de komende 10 jaar strikt noodzakelijk of zijn er ook investeringen bij welke uitgesteld zouden kunnen worden?
Zijn deze investeringen onvoorzien? Zo nee waarom heeft de WMD hier dan geen rekeningen gehouden met aanleggen van reserves?
De WMD is deze achtergestelde lening van 6 miljoen nodig om hun solvabiliteit op een dusdanig niveau te krijgen zodat de banken hun geld gaan lenen. Op dit moment is de solvabiliteit van de WMD niet toereikend. Gaat de WMD zelf nog actie ondernemen om de solvabiliteit op een acceptabel niveau te krijgen? Zo ja dan horen wij graag hoe?
Onze achtergestelde lening van 6 miljoen heeft een looptijd van 15 jaar. Kunnen wij als Provincie daar ook bij laten optekenen dat wij in deze periode geen nieuwe leningen en of subsidies zullen verlenen totdat deze lening voldaan is?

Uitgesproken door Sonja Kort tijdens de behandeling van de Achtergestelde lening WMD in PS op 13 november 2019
Opm.: De WMD heeft een aantal debacles achter de rug die tot verliezen van vele miljoenen (orde meer dan 20 miljoen) hebben geleid en die het eigen vermogen zeer ernstig hebben aangetast tot onder de door banken minimaal nodig geachte solvabiliteit voor het aanhouden van leningen. Hiertoe dient het eigen vermogen te worden versterkt d.m.v. deze achtergestelde lening.