Conclusie over de 1e actualisatie van de begroting 2021

1. In de actualisatie is een nieuwe begrotingspost opgenomen, de verwachte onderbesteding, deze is 520.000 groot, waardoor het tekort wordt teruggebracht tot 398.934 euro, terwijl het dus feitelijk 398.934 + 520.000 = 910.934 euro is. Waarom deze verhullende acties?

2. Bijna alle wijzigingen worden als onafwendbaar geformuleerd, volgens GS kan er geen discussie over gevoerd worden!
3. De inzet van de financieringsreserve als actieve begrotingspost leidt er toe, dat er in 2022 en 2023 een geflatteerd beeld ontstaat van de vrije ruimte van 977.637 resp. 6.4 milj. Deze wijze van financieren loopt tot het einde van deze college periode. Het beeld moet vooral positief blijven lijkt het.
4. Er wordt te veel geld uitgegeven, geld dat mogelijk overblijft wordt op voorhand al weer uitgegeven en de spaarpot van de provincie wordt gebruikt om voorziene tekorten op te vangen. Overschotten van de provincie zouden ook gebruikt kunnen worden geld terug te geven aan de burgers door het verlagen van de motorrijtuigenbelasting! Voorziene tekorten moeten worden opgevangen door minder uit te geven en niet door de spaarpot aan te spreken!

Uitgesproken door Nico Uppelschoten tijdens de commissie FCBE van 23-6-2021