Als groepen burgers het persoonlijk moeilijk of vanwege belangen lastig vinden om in te spreken bij gemeenteraadvergaderingen of inspraakbijeenkomsten is de PVV fractie Drenthe bereid om dat voor u te doen, mits de insteek van de burgergroep overeenkomt met die van de PVV-fractie. Bijvoorbeeld ingeval er een noodopvang of AZC door het COA of door het gemeentebestuur aangekondigd wordt. We verwachten wel dat de burgergroep zich onthoudt van gewelddadig verzet en zich beperkt tot ludiek verzet tegen eventuele plannen.

Praten over het onderwerp migranten levert de PVV, de spreker al gauw een morele rode kaart op. Er wordt een tegenstelling gecreëerd tussen mensen die spreken uit het hart en mensen die spreken uit de onderbuik. De PVV probeert te spreken vanuit het hart en het verstand, want deze combinatie is hard nodig! De PVV wordt verweten dat wij door deze discussie de maatschappij ontwrichten. De maatschappij wordt echter niet door óns ontwricht maar door een politiek van onrechtvaardige regelingen, zoals b.v.:

GS is bezig de Gemeente Emmen onder druk te zetten, zoals het Rijk Borger-Odoorn en Aa en Hunze onder druk zet om mee te werken aan de plaatsing van de windturbines.
Een draagvlakonderzoek in Emmen is niet nodig ter geruststelling, want de gemeenteraadsverkiezingen hebben Wakker Emmen als grote winnaar opgeleverd met als belangrijkste verkiezingspunt geen plaatsing van windturbines.

De PVV heeft in de vorige collegeperiode een motie ingediend om de Provinciale opcenten (opslagpercentage op de Motorrijtuigenbelasting) te bevriezen. We hadden toen met bezuinigingen te maken en de extra inkomsten konden toen volgens de Staten niet gemist worden. De motie van de PVV is toen weggestemd. We hebben nu te maken met een luxe situatie: 4 jaar lang circa 8 miljoen vrije ruimte in de begroting. Deze wordt nu ingezet voor intensiveringen, onze keuze is om minder aan de intensiveringen te besteden.

Een van de speerpunten is de gebiedsontwikkeling van GAE (Groningen Airport Eelde), dat is mooi, maar laten we eerst de toekomst van het vliegveld veilig stellen. Het kan niet zo zijn dat opnieuw aan de orde wordt gesteld of GAE wel moet blijven bestaan.
Als we steeds het voortbestaan aan de orde stellen, dan ontstaat daardoor onzekerheid, waardoor in feite het voortbestaan van GAE wordt bedreigd.
Voor de PVV is GAE een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van het Noorden.

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief