Stop ophogen Motorrijtuigenbelasting!

Motie PVV 13-11-2013: Jaar in jaar uit worden door de provincie Drenthe de z.g.n. 'Opcenten' verhoogd door het percentage inflatie-indexatie bij te tellen; die opcenten vormen een percentage dat over de afrekening Motorrijtuigenbelasting bijgeteld wordt. De Drentse opcenten zijn inmiddels al opgelopen tot 88,3%

en daarmee hoort de provincie Drenthe tot de top 3 van Nederland. Bij elke 100 euro aan rijksheffing wordt zodoende 88,3 euro aan Provinciale heffing bijgeteld. (Slechts 20% daarvan wordt besteed aan het onderhoud van wegen). De PVV-fractie is van mening dat dit zo niet door kan gaan en dat de Provincie zeker in deze moeilijke tijd een signaal af zou moeten geven dat ook de overheid in eigen vlees snijdt en dat de lasten van de crisis niet alleen bij de burgers worden gelegd. De PVV-fractie heeft daarom bij de behandeling van de Begroting 2014 een motie ingediend om vanaf 2014 de jaarlijkse indexering van de opcenten in Drenthe te laten vallen.

Blijkbaar vinden de andere partijen dat de crisis alleen maar opgelost kan worden door lastenverzwaring want behalve de Partij Voor de Vrijheid stemde geen enkele partij vóór.
Het is maar dat u het weet!
De tekst van de motie vindt u hieronder.
Voor de motie: de fractie van de PVV
Tegen de motie: de fracties van PvdA, VVD, CDA, SP, GL en CU.


MOTIE bij STATENSTUK 2013-591 BEGROTING 2014

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 13 november 2013 ter behandeling van Statenstuk 2013-591 Begroting 2014,

Constaterende
- Dat GS voornemens is de opcenten voor de wegenbelasting te verhogen.
- Dat slechts rond de 20% van de inkomsten aan deze opcenten gebruikt wordt voor het onderhoud van de wegen.

Overwegende
- Dat lastenverhoging niet het antwoord is op de algemene en langdurige crisis.
- Dat verhoging van de opcenten voor de wegenbelasting in schril contrast zou staan met het verlagen van het onderhoud van de wegen naar niveau 6.
- Dat de Provincie Drenthe met het niet verhogen van deze opcenten een signaal doet uitgaan naar haar burgers dat zij, als niet bemiddelde Provincie, toch haar burgers wil ontzien.

Verzoeken GS
- De opcenten voor de wegenbelasting te bevriezen op het bestaande niveau.

En gaan over tot de orde van de dag.

namens de PVV fractie

Nico Uppelschoten, Voorzitter