MOTIE 'Reserve Vitaal Platteland' bij STATENSTUK 2014-621 Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen te Assen op 28 mei 2014 ter
behandeling van Statenstuk 2014-621 Voorjaarsnota 2014 (Herzien),

Overwegende dat
De reserve Vitaal Platteland bedoeld is om de vitaliteit voor de bewoners van het platteland
te vergroten

 De 12 miljoen die afgesplitst zijn van de reserve Vitaal Platteland, lijken te worden
ingezet voor natuurprojecten
 Er al voldoende middelen ter beschikking zijn gesteld voor de natuurprojecten
Van mening zijnde dat
 Er behoefte is aan een ruimer budget voor het beantwoorden van de projectaanvragen
van de bewoners van het platteland
 Er behoefte is aan cocreatie met de bewoners

Roept het college op
 Om de reserve cofinanciering Europese projecten af te schaffen en het geld terug te
storten in de reserve Vitaal Platteland.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV fractie Drenthe

Nico Uppelschoten

PVVstemmers bedankt

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief