Standpunten

Voorwoord door fractievoorzitter

Drenthe is een prachtige provincie. Maar het kan nóg beter. De provincie behoort zich namelijk te richten op haar kerntaken. Wij willen dat er een einde komt aan multiculsubsidies, provinciale ontwikkelingshulp, geen snoepreisjes meer voor bestuurders, minder asielzoekerscentra en minder criminaliteit.

Wij willen een sterkere Drentse economie, meer werkgelegenheid, betere wegen, verlaging van de opcenten en een beter vestigingsklimaat voor ondernemers. Wij komen op voor onze boeren en ondernemers, daarom zullen we inzetten op minder onnodige wet- en regelgeving.

Wij staan voor een nóg beter Drenthe!

Nico Uppelschoten
Fractievoorzitter PVV Drenthe