Verkiezingsprogramma PVV Drenthe 2015

            Voor een levensvatbaar Drenthe

                Drenthe is prachtig maar ook arm
                Daarom nu eerst voorrang voor werk, meer maakindustrie, meer banen!
                Wij willen minder asielzoekers en geen windmolens.
                Wij willen een sterker Drenthe!

               Hoe willen we dat realiseren:

Economie:

• Vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker
• Minder regels voor ondernemers en boeren
• Belangen van ondernemers gaan voor belangen van natuur- en milieuclubs. Linkse idealen mogen bevordering van werkgelegenheid en economische ontwikkeling niet in de weg staan.
• Meer activiteiten op en rond TT circuit het hele jaar door.
• Behoud vliegveld Eelde en uitbreiding van economische activiteiten op en rond het vliegveld.
• Bevorderen van fiets- en wandeltoerisme
• Eenvoudigere regels voor kleinschalige opvang toerisme.
• Zoveel mogelijk geld uit Brussel terughalen(subsidies).

Ruimtelijke ordening:
• Meer zonnedaken, laat burgers investeren en profiteren van zonne-energie
• Geen industriële windturbineparken in het mooie Drentse landschap.
• Bredere en veiligere hoofdwegen; 2 maal 3 rijstroken A28 Groningen-de Punt.
• Stimuleren van recreatieve plannen.
• Meer ruimte voor landbouw en veeteelt.
• Minder asielzoekers naar Drenthe.
• Bevorderen van een stevig kleine kernenbeleid en vitaal platteland door het honoreren van initiatieven van burgers.
• Geen moskeeën; geen Islamitische scholen.
• Geen CO2 opslag; geen opslag kernafval
• In stand houden van huidige bossen en heidevelden.
• Geen aanleg nieuwe natuur; aandacht voor de toegankelijkheid van de bestaande natuur.
• Legaliseer permanente bewoning in vakantiehuizen, als dit feitelijk al zo is.

Verkeer en vervoer:
• Verlaging opcenten motorrijtuigenbelasting
• Beter onderhoud wegen, fietspaden en doorgaande wandelpaden.
• N34 veiliger; 2 maal 2 rijstroken Emmen-de Punt.
• Behoud openbaar vervoer; eventueel aangevuld met vrijwilligersvervoer.
• Een extra transferium om Groningen te ontlasten.

Cultuur:
• Verlagen van kunstsubsidies
• Geen internationale provincie- of stedenbanden op kosten van de belasting betaler
• Bescherming van het Drents cultureel erfgoed
• Stoppen met subsidies voor marketing Drenthe: Drenthe verkoopt zichzelf wel.
• Veenhuizen alleen UNESCO erfgoed als het leidt tot meer werkgelegenheid, het is geen doel.

Bestuurlijke organisatie:
• Provinciale Staten beperkt zich tot de kerntaken
• Gekozen commissaris van de Koning
• Kleinere en efficiëntere provincie: minder Statenleden, minder Gedeputeerden, minder ambtenaren
• Opzetten van openbaar declaratieregister voor provinciebestuurders en een openbaar subsidieregister, actueel met verantwoording op de provinciesite.
• Geen snoepreisjes en dure cursussen of congressen voor ambtenaren en bestuurders.
• Folders of andere overheidscommunicatie in het Nederlands
• Geen boerka's en hoofddoekjes voor ambtenaren, Statenleden en Gedeputeerden.
• Provinciegrenzen liggen niet vast, hechter samenwerken met Groningen en Overijsel.
• Integriteitsregel: politici mogen binnen een jaar na afscheid niet in dienst treden van de provinciale overheid.

Overig:
• Meer aandacht voor dierenwelzijn.
• Minder subsidies voor natuur- en milieu organisaties.
• Meer subsidies voor dierenasiels.

banner-talent

 
Poster Staten 2015

nieuwsbrief